Hoppa till huvudinnehållet

Tryggare trafikmiljö när barnen bestämmer

Färre fordon och fler som kör sakta. Det har varit ett önskemål från boende på Östra Vintergatan, i stadsdelen Rosta. Nu sätts nya farthinder i form av färggranna pusselbitar upp.

Bakom de nya farthindren står femteklassare från Rostaskolan, i samarbete med konstnären Giovanna Aguirre Jonnson. Konstnären har på uppdrag av ÖBO arbetat efter modellen ”konst som metod” för att fånga upp barnens tankar. Det är en metod som ÖBO använder som ett demokratiredskap för att fler ska kunna vara delaktiga i utvecklingen av sin boendemiljö.

Barnens konst är grunden

Eleverna har tillsammans med konstnären och personal från ÖBO systematiskt gått igenom stadsdelen för att hitta platser där bilar kör, trots förbud. Sedan har arbetet fortsatt inomhus; barnen har ritat och målat för att illustrera sina åsikter kring en trygg miljö. Konstnären har studerat elevernas teckningar, plockat delar och inspiration från dem och skapat ett förslag på farthinder.

Resultatet blev en pusselbit i metall som tas fram i olika färger och placeras runt Östra Vintergatan. Våren 2023 står de första farthindren på plats.

Projektet

  • Syftet var att ta in elevernas åsikter för en trygg trafiksituation i Rosta och att genom konstnärlig gestaltning skapa fysiska farthinder.
  • Konstnär var Giovanna Aguirre Jonnson. I hennes uppdrag ingick att samskapa med barnen i utformningen av farthindren.
  • Projektet pågick från vårterminen 2022 till oktober 2022 med en grupp femteklassare från Rostaskolan.
  • Produktionen av farthindren sker mellan november 2022 och april 2023.
Tillbaka till social hållbarhet