fbpx
Hoppa till huvudinnehållet

Tidiga insatser leder till färre vräkningar

Om man inte betalar hyran riskerar man att förlora sitt hem. Därför agerar vi på ÖBO direkt när vi ser att någon inte betalat hyran. Ju tidigare vi tar tag i problemet, desto mindre risk är det att skulden växer och man måste flytta. Under 2023 ledde 692 ärenden till sist bara till två verkställda vräkningar.

På enheten hyresredovisning jobbar fem personer med att hantera hyresaviseringar, hyresskulder och allt som har med detta att göra. Petra Östling är gruppchef:

– I och med att vi sköter all hantering internt ser vi direkt när något händer i hyresgästernas betalningsrutiner. Det är vi som ser om pengarna kommit in, skickar inkassokraven och lämnar ärenden till Kronofogden. Men så långt vill vi inte att det ska behöva gå.

ÖBOs vräkningsförebyggande arbete, ett detektivarbetet som kräver en stor portion empati, startar direkt när en hyra är förfallen.

– Vi söker hyresgästen via telefon, sms, mejl, bokar besök till oss och vi gör även hembesök. Allt för att få en kontakt med hyresgästen och kunna hitta en lösning i så tidigt skede som möjligt. Ju mindre skuld, desto lättare att komma i fatt med hyresinbetalningarna.

Om Kronofogden hör av sig

När ett ärende kommit in till Kronofogden innebär det i praktiken att man blivit uppsagd. Men om man betalar in sin skuld kan ÖBO återta uppsägningen. Det finns en så kallad återvinningsfrist när man blivit delgiven av Kronofogden. Även om Kronofogden har satt ut ett datum för en vräkning så är det viktigt att kontakta ÖBO. Det finns fortfarande möjlighet att hitta lösningar för ett kvarboende.

– Vi skickar runt 70 ärenden varje månad till Kronofogden, men tillsammans med hyresgästen hittas oftast en lösning innan det går så långt som till vräkning. De flesta lyckas betala, men det händer också att man själv väljer att flytta om man haft en återkommande problematik och samlat på sig skulder.

Många orsaker – vi kan ge råd

Det finns många orsaker till att man inte klarar att betala hyran.

– Vi har stor respekt och empati för situationen, vi vet att vem som helst kan drabbas av något som gör att livet och ekonomi vänds upp och ner: arbetslöshet, fysisk eller psykisk sjukdom, dödsfall eller problem i familjen. Men vi ser också att missbruk i olika former är en orsak, bland unga är spelmissbruk en allt vanligare orsak till att man hamnar i skuld, förklarar Petra.

När vi upptäcker att det finns problem ger vi hyresgästen råd hur man kan få hjälp, till exempel ekonomisk rådgivning via Eksam eller att söka ekonomisk hjälp hos försörjningsstöd. Ibland går vi vidare om vi ser att det finns en större problematik; man kanske behöver boendestöd, god man/förvaltare eller till och med en annan typ av boende. ÖBO är ofta länken mellan hyresgästen och försörjningsstöd eller socialtjänst.

– Man kan känna att vi jagar dem som har skuld, men det är alltid med ett gott syfte. Vi vill hjälpa till. Och nästan alla vill ha hjälp, det händer ytterst sällan att någon vägrar att medverka till att lösa problemet. De som hamnat i stora skulder orkar ofta inte reda ut situationen på egen hand, och blir oftast tacksamma för att vi agerar.

Här kan du läsa mer om vad som händer om hyran inte betalas.

 

Tillbaka till social hållbarhet