fbpx
Hoppa till huvudinnehållet

Externa samarbeten för ett bättre Örebro

ÖBO vill bidra till en positiv utveckling i Örebro, som skapar mervärden för våra kunder. Ett sätt är att samarbeta med olika organisationer som delar våra värderingar – under 2023 närmare 25 olika.

ÖBOs externa samarbeten har en social och miljömässig utgångspunkt och riktar sig främst till en enskild stadsdel, men det finns också samarbeten som vänder sig till hela Örebro. Varje samarbetsavtal grundar sig på att ÖBO enligt ägardirektiven från kommunen ska bidra till aktiviteter för barn och unga och ett hållbart Örebro.

Tydligt syfte

Vi vill ha en bred verksamhet och samarbeta med välfungerande föreningar och organisationer. Viktigast är de stadsdelsnära föreningar som är en del av våra hyresgästers vardag. Tanken med dessa samarbeten är inte att det enbart ska handla om sponsring. Varje avtal skrivs med ett syfte och tydliga åtaganden från båda parter. Det kan exempelvis röra sig om sportföreningar som ordnar aktiviteter för barn och unga i våra olika stadsdelar eller organisationer med en social prägel, som Örebro Stadsmission som stöttar dem i samhället som har störst behov av hjälp. Alla bidrar till att skapa ett levande Örebro.

Ungdom åker skateboard på ett räcke i Örebro Skarepark.

Har din förening en idé om ett samarbete med ÖBO? Här kan du läsa mer om hur vi arbetar och hur du gör en ansökan.

Tillbaka till social hållbarhet