fbpx
Hoppa till huvudinnehållet

Medarbetarskap

I vår arbetsvardag bidrar alla medarbetare till att skapa bilden av ÖBO. Det vi gör eller inte gör påverkar hur vi uppfattas. Bilden av oss påverkar hur nöjda våra hyresgäster är och det påverkar också våra medarbetare och hur stolt och engagerad man är i sitt arbete.

Ett av ÖBOs fem affärsmål är att ha nöjda medarbetare. Som en del i detta genomförde vi under 2019 medarbetaråret, en utbildning i medarbetarskap med fokus på att vi alla ska ta ta ett aktivt ansvar för vårt medarbetarskap som anställd hos ÖBO. Ett aktivt medarbetarskap skapar utveckling både på jobbet och på ett personligt plan. Medarbetaråret 2019 mynnade ut i ett medarbetar- och ledarlöfte som nu är ett förhållningssätt för alla våra medarbetare.

Som ett steg i det fortsätta arbetet ville vi ytterligare rusta våra medarbetare i medarbetarskap. Därför genomförde vi en vidareutbildning för all personal inriktad på hur man leder sig själv i arbetet. I utbildningen ingick att få insikter i och verktyg för självkännedom, självkontroll, motivation, stresshantering, uthållighet, självbelöning och bemötande.

ÖBOs medarbetarlöfte

Mitt medarbetarlöfte innebär att jag ska:

  • vara engagerad och motiverad i mitt arbete.
  • följa de policys, arbetsinstruktioner, säkerhets- och ordningsföreskrifter som finns och använda skyddsutrustning.
  • utveckla min egen kompetens och hålla mig anställningsbar.
  • vara lösningsorienterad och flexibel till förändringar.
  • vara en god förebild för verksamheten i ord och handling.
  • bidra till min egen och andras trivsel och arbetsglädje.
  • ta ansvar för min hälsa och hur jag får balans i livet.
  • samarbeta och samverka med andra för att utveckla mig själv och skapa kundnytta.
  • ge och ta emot feedback för att utveckla varandra och verksamheten.
Tillbaka till social hållbarhet