fbpx
Hoppa till huvudinnehållet

Snöröjning

Snöröjningen påbörjas generellt när det snöat 5-7 centimeter. Huvudgator och utvalda cykelvägar prioriteras. Övriga gator, gång- och cykelvägar snöröjs därefter.

När plogar och skottar vi?

Generellt gäller att vi påbörjar snöröjning och sandning när snödjupet är mellan fem och sju centimeter. Om det är praktiskt möjligt väntar vi med att påbörja snöröjningen tills det har slutat snöa. Men om det väntas mycket snöfall startar vi röjningen trots ihållande snöfall. Vi vill alltid snö- och halkbekämpa så snabbt och så bra vi kan.

  • I första hand plogar vi med maskiner på huvudgator och utvalda cykelvägar. Därefter övriga gator, gång- och cykelvägar, parkeringar, torg och gårdar och andra trafikytor vid fastigheter.
  • Skottning för hand utförs på mindre ytor där maskiner inte kan komma fram. Exempelvis entréer, smalare gångbanor, utrymningsvägar, cykelställ, trappor och vid avfallsstationer. Detta görs en gång per dag så ofta det behövs.

Maskinell plogning utförs av entreprenörer som kan bli utkallade och påbörja sitt arbete även på kvällar och helger. Manuell handskottning utförs i de flesta områden av ÖBOs personal som arbetar dagtid på vardagar. Det kan innebära att den maskinella och den manuella snö- och halkbekämpningen inte sker samtidigt.

Här kan du läsa mer om hur kommunen arbetar med snöröjning och halkbekämpning.

Röjning av trottoarer

Om kommunen plogat upp snö på trottoaren från vägen får ÖBO som fastighetsägare inte lägga tillbaka snön från trottoaren till vägen. Vi håller de breda trottoarerna framkomliga så gott det går, men om det blir mycket snö klarar vi inte alltid av det. Om det blir en snörik vinter har vi inte alltid möjlighet att röja smala trottoarer.

Parkeringsplatser

Du som hyr en parkeringsplats ansvarar själv för att skotta din plats och framför ditt garage eller din carport.