Hoppa till huvudinnehållet

Ett hållbart ÖBO

Vårt Örebro är bra för alla örebroare. En plats där livsmiljön präglas av att vi alla får möjlighet att leva ett gott liv och känna oss trygga. Oavsett ålder, ursprung eller social tillhörighet.

ÖBO som bostadsbolag kan, genom att ta kloka och långsiktiga beslut, vara en viktig part för att vi alla ska kunna leva i en hållbar stad. Genom att göra intresse- och väsentlighetsanalyser kan vi under hand staka ut riktningen för vår verksamhet. Vi jobbar efter tre huvudområden: social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

I väsentlighetsanalysen identifierar vi ÖBOs viktigaste hållbarhetsfrågor:

  • Klimat och energi
  • Trygghet
  • Arbetsmiljö och hälsa
  • Socialt engagemang
  • Prisvärda bostäder och lokaler
  • Stabil ekonomi

Våra viktigaste hållbarhetsfrågor är också våra väsentliga hållbarhetsrisker. Vi har utgått ifrån hållbarhetsriskerna när vi har valt ut de mål inom Agenda 2030 som vi ser är mest betydelsefulla för oss att agera inom, liksom när vi tagit fram ÖBOs affärsplan med våra fem övergripande affärsmål.

Allt detta med målet att göra Örebro till en bra stad att leva och bo i – nu och i framtiden.

Hållbarhetsrapport 2022

ÖrebroBostäder AB, årsredovisning och hållbarhetsrapport 2022