fbpx
Hoppa till huvudinnehållet

Utlämnande av allmänna handlingar

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar såvida de inte är skyddade av sekretess. Det görs därför en sekretessprövning innan en handling lämnas ut i varje enskilt fall.

Utlämnande av allmänna handlingar

Om du vill begära att ÖBO ska lämna ut allmänna handlingar mejlar du din beställning med de handlingar du önskar till kundcenter@obo.se

I din begäran behöver du ange följande så tydligt du kan

  • Vilka allmänna handlingar du begär ut.
  • Format (papperskopior eller digitalt).
  • Leveranssätt. Kopior av allmänna handlingar kan levereras på flera olika sätt, till exempel mejl, post, fax eller avhämtning i receptionen på ÖBOs huvudkontor.
  • Hur du vill betala eventuell avgift.

Avgifter

Avgifterna för allmänna handlingar regleras av Avgiftsförordningen (1992:191). Avgift betalas genom faktura eller Swish.

Avgift tas ut för beställningar som omfattar mer än nio (9) sidor. Avgiften är 60 kronor för den tionde (10:e) sidan och därefter 6 kronor per sida. Önskas en avskrift eller bestyrkt kopia får man betala för den tid det tar att hantera handlingen och lägsta summan är 125 kr för 15 minuter. Det är gratis med allmänna handlingar till andra myndigheter, så som kommuner och statliga myndigheter, och även för massmedia i rimlig omfattning, om det krävs för att dessa ska kunna göra sitt jobb. Vid leverans via post tillkommer kostnad för porto alternativt postförskott.