Hoppa till huvudinnehållet

Genom att använda obo.se accepterar du vår användning av cookies

Om ÖBO

ÖBO är ett allmännyttigt bostadsbolag som verkar i Örebro kommun och startade som en stiftelse 1946. 1989 ombildades vi till ett aktiebolag som är helägt av Örebro kommun och idag är vi en koncern med tre dotterbolag.

Vårt uppdrag är att förse örebroarna med bra bostäder och vi har radhus, villor, flerbostadshus och lokaler centralt i Örebro, i de olika stadsdelarna och i mindre orter runtom i kommunen. Med åren har vårt sociala engagemang samt vårt miljö- och klimatansvar utvecklats betydligt och vi vill vara med och skapa en attraktiv stad där människor trivs, vill bo och verka.

ÖBO i korta drag

  • 449 medarbetare
  • 1 663 mkr i nettoomsättning
  • 22 501 lägenheter (23 235 bostäder inkl dotterbolagen)
  • 42 800 hyresgäster
  • 1 002 lokaler (1 210 lokaler inkl dotterbolagen)

Vår vision

ÖBOs erbjudanden möter örebroarnas olika behov och önskemål. Tillsammans utvecklar vi ett attraktivt Örebro där människor trivs, vill bo och verka.

Vår affärsidé

Att erbjuda attraktiva bostäder och lokaler med bredd och variation i god boendemiljö.