Hoppa till huvudinnehållet

Genom att använda obo.se accepterar du vår användning av cookies

Om ÖBO

Vårt uppdrag är erbjuda och utveckla attraktiva bostäder för människor med olika behov, drömmar och mål. Vi hyr också ut lokaler till nyfikna företag och organisationer i Örebro.

ÖBO är ett allmännyttigt bostadsbolag som verkar i Örebro kommun. Vi startade 1946 som en stiftelse och 1989 ombildades vi till ett aktiebolag som är helägt av Örebro kommun. Idag är vi en koncern med tre dotterbolag. Vi har radhus, villor, flerbostadshus och lokaler centralt i Örebro, i de olika stadsdelarna och i mindre orter i kommunen.

Vi är inte som andra bostadsföretag. Vi har varit innovativa och ansvarstagande sedan starten, och vi fortsätter att engagera oss och driva utvecklingen framåt. Vi tar helt enkelt ett djupare samhällsansvar och vår ambition är att vara med och utveckla Örebro i många år framöver.

ÖBO i korta drag

  • 470 medarbetare
  • 1 745 mkr i omsättning
  • 22 176 bostäder (22 913 bostäder i koncernen)
  • 42 000 hyresgäster
  • 827 lokaler (1 044 lokaler i koncernen)

Vår vision

ÖBOs erbjudande möter örebroarnas olika behov och önskemål. Tillsammans utvecklar vi ett attraktivt Örebro där människor trivs, vill bo och verka.

Vår affärsidé

Att erbjuda attraktiva bostäder och lokaler med bredd och variation i god boendemiljö.