fbpx
Hoppa till huvudinnehållet

Ombyggnation och renovering

När ett hus hunnit bli till åren räcker inte längre det vanliga underhållet, då behövs en renovering. Vi utgår från husets behov, men har som mål att inte göra större renoveringar än nödvändigt.

En stor del av husen i vårt bestånd är byggda mellan 1950 och 1980 och i behov av att byggas om och renoveras. Det är nödvändigt för att husen och lägenheterna ska hålla i många år till. Ett hus hinner vara många örebroares hem under sin livstid.

Våra olika renoveringsnivåer

För att vi ska kunna erbjuda våra hyresgäster variation när det gäller bostädernas utformning och hyror har vi infört fyra renoveringsnivåer, som påverkar de boende i olika grad.

De olika nivåerna får ny hyra baserad på bruksvärdessystemet och i flera fall ger vi de hyresgäster som flyttar tillbaka hyresrabatt under några år.

 1. Underhållsprojekt: Specifika byggdelar renoveras, till exempel tak, fasad, fönster, lägenhetsdörrar, värmesystem, ventilation, el och kök. Byggtiden varierar beroende på vilken byggdel som renoveras. Hyresgästen bor kvar under renoveringen.
 2. Stamrenovering: Vatten- och avloppsstammar byts samt badrum renoveras. Hyresgästen bor kvar under renoveringen, men får tillgång till badrum och vatten på annat sätt.
 3. Standardrenovering: Stora delar av husen renoveras, med en byggtid på två till fem månader. Hyresgästen flyttar ut tillfälligt under renovering.
 4. Helrenovering: Fullständig renovering med cirka ett års byggtid. Hyresgästen flyttar ut tillfälligt eller permanent under tiden.

Standard- och helrenovering kan i vissa fall kombineras med tilläggsåtgärder, som vi ser är viktiga för att utveckla en stadsdel. Det kan gälla större förändringar av planlösningar, påbyggnader med mera.

Därför renoverar vi

På grund av många tekniska brister:

 • Ledningarnas livslängd är slut
 • Vattenskador
 • Dåliga fönster, tak och fasader
 • Hög energiförbrukning
 • Bristande utvändig dränering

Andra viktiga skäl:

 • Vi vill ha nöjda hyresgäster
 • Trygghet och säkerhet
 • Bättre inomhusklimat
 • Nya lagar och regler att förhålla oss till
 • Modern standard
 • Långsiktiga och attraktiva bostäder
 • Lägre framtida underhåll
Vardagsrum med soffa, soffbord och en lampa. På soffbordet finns en uppslagen tidning och en blomma.

Hyran påverkas

När vi renoverar och bygger om påverkas hyran och du får en hyreshöjning. Hur mycket hyran höjs förhandlas mellan ÖBO och Hyresgästföreningen.

Hyreslagen reglerar hur hyran för en lägenhet ska fastställas. Hyran sätts utifrån bruksvärdet, som är grunden till all hyressättning av bostadslägenheter. Det är en modell där vi jämför lägenhetens egenskaper efter ombyggnation med likvärdiga lägenheter i Örebro för att kunna sätta en ny hyra. Egenskaper som påverkar bruksvärdet kan exempelvis vara storlek, planlösning, läge, modernitetsgraden, reparationsstandarden och tillgången till tvättstuga eller förråd.

Rabattstege

För att göra det möjligt att för fler att flytta tillbaka erbjuder vi återflyttande hyresgäster en rabatt under några år. Rabatten dras i regel av på hyran, i form av en rabattstege, där rabatten minskar efterhand.

Vi hjälper till med boendet

Under tiden som vi genomför hel- eller standardrenoveringar kan hyresgästen inte bo kvar under hela eller delar av renoveringstiden. Hyresgästen får hjälp med en tillfällig bostad under renoveringstiden och även hjälp med delar av flytten. Våra ombyggnadssamordnare ger hjälp och råd för att flytten ska gå så smidigt som möjligt. Den hyresgäst som föredrar att sköta flytten själv kan få ersättning för detta.

Förälder sitter på golvet framför en grön soffa. I knät sitter barnet och de leker med duplo.

Flytta tillbaka efter renoveringen

För den som vill flytta tillbaka efter renoveringen ordnar vi en tillfällig bostad under byggtiden. Det finns sedan möjlighet att flytta tillbaka till samma lägenhet som innan, eller i vissa fall till en större eller mindre lägenhet i kvarteret.

Hjälp med det praktiska kring flytten

Beroende på hur situationen ser ut kan vi hjälpa till med det praktiska på olika sätt. Det kan exempelvis vara flytt av bohag med en flyttfirma eller ersättning vid flytt på egen hand. Vi ersätter kostnader för flytt av telefoni och bredband samt adressändring.

Längre tid hemifrån vid helrenovering

När ett hus helrenoveras behöver man flytta ut under en längre period. I de all hyresgästen då vill flytta till en annan lägenhet permanent, kan vi hjälpa till att hitta ny bostad. Även vid andra typer av renoveringar kan en permanent flytt bli aktuell, om en hyresgäst har särskilda behov.

Boinflytande och delaktighet

ÖBO samarbetar med Hyresgästföreningen gällande hyresgästers inflytande vid renoveringar, genom ett boinflytandeavtal. Inför större renoveringar och ombyggnationer får de boende information om vad vi planerar, och möjlighet att tycka till om åtgärder eller ge förslag. Allt kan man som boende inte påverka, men mycket kan man ge synpunkter på.

Här kan du läsa om våra aktuella byggprojekt!