Hoppa till huvudinnehållet

Genom att använda obo.se accepterar du vår användning av cookies

Förtur

I vissa särskilda fall kan du få en förtur till en bostad. Det finns tre situationer då en förtur kan bli aktuell. Det är medicinsk förtur, social förtur och näringslivsförtur.

Medicinsk förtur

Du som har begränsad rörlighet, permanent fysisk funktionsnedsättning som ställer speciella krav på bostaden och som har ett akut behov av ny bostad, kan få förtur av medicinska skäl. För att få förtur krävs läkarintyg eller likvärdigt intyg. Behöver du bostadsanpassning krävs intyg av en arbetsterapeut.

Social förtur

Ska ni separera och har gemensamma barn under tolv år kan ni ansöka om social förtur. Ett krav är att för du måste ha varit folkbokförd i Örebro kommun de senaste två åren och att du kan styrka att ni ska separera.

I första hand prioriterar vi ärenden där konflikt, våld och hotbild kan styrkas med intyg från familjerätt, socialtjänst, kvinnohus eller myndighet.

Näringslivsförtur

Har du fått arbete i Örebro, men bor på annan ort? Då kan du söka näringslivsförtur.

För att kunna söka måste du uppfylla några krav:

  • Du bor längre bort än pendlingsavstånd, minst 100 km eller två timmar enkel väg från Örebro.
  • Tjänsten är en nyanställning, tillsvidaretjänst på 100 procent hos en arbetsgivare i Örebro kommun.
  • Du behöver en permanent bostad.

I första hand prioriterar vi anställningar på företag som har stor betydelse för Örebros utveckling.

Du kan bara få förtur om du har särskilda skäl:

  • Du har försökt allt för att ordna ett boende på egen hand. Det innebär att du inte kunnat ordna en ny bostad genom kötid i bostadskön, direktbyte eller via köp, försäljning eller anpassning av egen bostadsrättslägenhet/radhus/villa.
  • Du ska ha ett svenskt personnummer och vara inskriven som bostadssökande hos ÖBO.
  • Du måste ha ett eget boende.
  • Du ska vara folkbokförd inom Örebro kommun de senaste 24 månaderna för att beviljas social eller medicinsk förtur.

Den ansökan som vi bedömer som mest angelägen går först, oavsett om andra ansökningar lämnats in före. Förtur är inte en omedelbar lösning, utan kan det ta ett par månader eller längre innan du kan flytta in i en förturslägenhet.

Om vi beviljar förtur är det ÖBO som väljer lägenhet utifrån vad som finns ledigt. Dina poäng nollställs om du blir beviljad en förturslägenhet.

Om du tackar nej eller inte svarar på ett erbjudande tas din ansökan bort.