fbpx
Hoppa till huvudinnehållet

Förtur

I vissa särskilda fall kan du få en förtur till en bostad.

Medicinsk förtur

Du som har begränsad rörlighet, permanent fysisk funktionsnedsättning som ställer speciella krav på bostaden och som har ett akut behov av ny bostad, kan få förtur av medicinska skäl. För att få förtur krävs läkarintyg eller likvärdigt intyg.

Behöver du bostadsanpassning krävs intyg av arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, läkare eller annan sakkunnig. Intyget ska vara utfärdat inom de senaste sex månaderna.

Social förtur

Vi prioriterar ärenden där det finns dokumenterad kännedom om våld eller hot om våld från närstående, i nuvarande bostad. Behovet ska styrkas med underlag, i första hand från socialtjänsten. Underlagen lämnas tillsammans med ansökningshandlingar till ÖBO som fattar beslut om ansökan ska godkännas till förtur. Ett krav är att du måste ha varit folkbokförd i Örebro kommun de senaste två åren.

Ej godkända skäl för social förtur är exempelvis trångboddhet, ekonomiska skäl, skilsmässa/separation, bostadslöshet eller vantrivsel.

Näringslivsförtur

För att kunna söka näringslivsförtur måste du uppfylla några krav:

  • Du bor längre bort än pendlingsavstånd, minst 100 kilometer, och två timmar enkel väg från Örebro.
  • Tjänsten är en nyanställning, tillsvidaretjänst på 100 procent hos en arbetsgivare i Örebro kommun.
  • Du behöver en permanent bostad.

Vi prioriterar anställningar på företag som har stor betydelse för Örebros utveckling.

Grundkrav för att få förtur

  • Du har försökt allt för att ordna ett boende på egen hand. Det innebär att du inte kunnat ordna en ny bostad genom att vara registrerad som bostadssökande, direktbyte eller via köp, försäljning eller anpassning av egen bostadsrättslägenhet/radhus/villa.
  • Du ska ha ett svenskt personnummer, samordningsnummer eller motsvarande.
  • Du ska vara  registrerad som bostadssökande hos ÖBO.
  • Du ska vara folkbokförd inom Örebro kommun de senaste 24 månaderna för att beviljas social eller medicinsk förtur.

Den ansökan som vi bedömer som mest angelägen går först, oavsett om andra ansökningar lämnats in före. Förtur är inte en omedelbar lösning, utan kan det ta ett par månader eller längre innan du kan flytta in i en förturslägenhet.

Om vi beviljar förtur är det ÖBO som väljer lägenhet utifrån vad som finns ledigt. Dina poäng nollställs om du blir beviljad en förturslägenhet. För att kunna samla poäng på nytt måste du aktivera dig nytt genom att logga in på Mina sidor. Det kan du göra så snart du har signerat ditt nya avtal. Sedan behöver du aktivera dig minst var 12:e månad för att behålla dina ÖBO-poäng.

Om du tackar nej eller inte svarar på ett erbjudande tas din ansökan bort.

Förtur - för dig som redan bor i en seniorbostad

Har du fått försämrad betalningsförmåga på grund av ändrade familjeförhållanden eller har du starka medicinska skäl för att byta bostad? Då kan du ansöka om förtur när en bostad blir ledig i det seniorboende du bor i idag.

  • Du ansöker genom att fylla i en särskild blankett och ange dina önskemål.
  • Du behöver kunna styrka ditt behov av förtur med hjälp av relevanta intyg eller information på annat sätt.

ÖBO gör en bedömning för att se om du uppfyller kriterierna för att få förtur. När den är klar meddelar vi beslutet. Datumet för beslutet styr i vilken turordning du hamnar bland de som ansöker.