Google Tag Manager

Ungdomslägenheter för dig mellan 18 och 25 år

För att underlätta ungdomars etablering på bostadsmarknaden har vi ett antal ungdomslägenheter, som enbart erbjuds bostadssökande mellan 18 och 25 år.

Det är mindre lägenheter på ett eller två rum och kök som finns utspridda runtom i Örebro, även i renoverade och nybyggda fastigheter.

Lediga ungdomslägenheter hyrs ut som vanliga bostäder, men har en symbol som visar att de enbart hyrs ut till denna målgrupp.