fbpx
Hoppa till huvudinnehållet

Årsredovisning och hållbarhetsrapport

När vi sammanfattar 2023 är oron i omvärlden i fokus. Som en följd av den har vi sett en snabbt försämrad ekonomi i hela samhället, både för företag och privatpersoner. En envis inflation och höjda räntor har påtagligt krympt det ekonomiska handlingsutrymmet.

Läget påverkar oss som bostadsbolag både på kort och lång sikt. För ÖBO innebär det att vi inte klarar helt våra resultatkrav. Det vi tjänar på plussidan räcker inte till för att täcka investeringar och underhåll. Vi står framåt inför stora utmaningar med att förvalta och bygga fler bostäder, men också med att fortsätta renovera vårt äldre bestånd och samtidigt hålla en rimlig hyresnivå.

Under 2023 har vi kraftigt dragit i handbromsen för nya investeringar som till exempel byggnation av nya hus. Våra äldre slitna hus måste vi ändå fortsätta att renovera. Fler projekt än tidigare renoveras med mindre omfattande insatser. Därmed kan vi fortsätta att hålla en hög renoveringstakt med bättre ekonomi i projekten och ändå kunna erbjuda lägre hyreshöjningar för hyresgästerna.

Som en följd av det ekonomiska läget genomförde vi under året en omorganisation i syfte att effektivisera ekonomin, men också att ha fokus på kundnytta. Omorganisationen har gett ett ekonomiskt resultat då vi genom naturliga avgångar minskat personalstyrkan med cirka sju procent. Målet är att nå tio procent de närmaste två åren. Framåt önskar vi att våra hyresgäster till största delen ska kunna sköta sina relationer med oss digitalt på ett snabbt och enkelt sätt. Men, när det behövs ska vi finnas där och ge god personlig service.

Årsredovisningar

Här kan du läsa mer om vad som hänt i ÖBO och våra dotterbolag under 2023.

ÖrebroBostäder AB

ÖrebroBostäder AB, årsredovisning och hållbarhetsrapport 2023 (PDF)

Dotterbolag

Västerporten Fastigheter i Örebro AB, årsredovisning 2023 (PDF)

ÖBO Omsorgsfastigheter AB, årsredovisning 2023 (PDF)

ÖBO Husaren AB, årsredovisning 2023 (PDF)

Vill du få tag i tidigare årsredovisningar, hör av dig till oss.