fbpx
Hoppa till huvudinnehållet

Upphandlingar

Varje år köper ÖBO varor, tjänster samt entreprenader för cirka 1 500 miljoner kronor. En viktig del i upphandlingsarbetet är att skapa konkurrens och ge alla möjlighet att delta i upphandlingar.

Här presenteras våra aktuella upphandlingar.

Anbudsgivare kan registrera sig i TendSign, ladda ner förfrågningsunderlaget och lämna eventuellt anbud. Vid förnyad konkurrensutsättning vänder vi oss till våra avtalspartners. De flesta inköp sker enligt beställning eller avrop via så kallade ramavtal eller årsavtal.

Lagen om offentlig upphandling

ÖBO lyder under Lagen om Offentlig Upphandling SFS 2016:1145 för den klassiska sektorn. Lagen gäller för offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster samt av byggkoncessioner. Det innebär att det finns tvingande regler som företaget måste följa vid upphandlingar.

Kontaktuppgifter

Har du frågor rörande upphandling, kontakta oss gärna via mejl upphandling@obo.se.

Lagkrav på e-faktura vid upphandling

ÖBOs upphandlade leverantörer måste skicka e-faktura. PDF godkänns inte. Kom även ihåg att ange vår referens i fakturan.

I juni 2018 antog Riksdagen lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med e-faktura.

Vi använder oss av tjänsteleverantören Pagero för e-fakturatjänster.