fbpx
Hoppa till huvudinnehållet

En attraktiv arbetsgivare

Det är en orolig tid, med lågkonjunktur och hög inflation. Samtidigt har ÖBO genomfört en stor organisationsförändring som påverkat medarbetarna. Hur står man då stadigt och fortsätter vara en attraktiv arbetsgivare?

Våren 2023 sjösattes ÖBOs nya organisation, i syfte att skapa en mer kundnära och ekonomiskt effektiv verksamhet, där vi också minskade personalstyrkan genom naturliga avgångar. För att klara det genomförde vi en intern rekryteringsprocess, där mer än 100 medarbetare fick nya tjänster.

Samtidigt förändrade vi den mest kundnära organisationen och skapade nya arbetsgrupper, där många kompetensutvecklades för sin nya roll. Efter ett drygt år kan vi se att man landat i sina roller och att organisationen hittat sin form, även om den första perioden helt naturligt innehöll en del oro och stress.

Förändring innebär ofta otrygghet

När man är mitt uppe i en förändring är det naturligt att det känns otryggt. Därför är det viktigt att skapa bra förutsättningar för medarbetare att hantera detta på. Vi har därför jobbat med grupputveckling, medarbetarskap och självledarskap som ett led att säkerställa en god arbetsmiljö.  Det har stärkt våra medarbetare att kunna hantera förändringar, få personlig utveckling och en bra grund att stå på för att möta förväntningar och behov. Vi rustar våra chefer i förändringsledning, att arbeta målstyrt, ha transparent kommunikation och en god medarbetardialog för att skapa tillit och en trygg arbetsmiljö.

Det är viktigt att vi fortsätter att arbeta för att vara en attraktiv och trygg arbetsgivare. För att det ska vara möjligt arbetar vi med utvecklings- och förändringsarbete, genom att:

  • medvetet skapa en förändringskultur för att trygga våra jobb och anställningsförhållanden för framtiden.
  • tänka om och tänka nytt för att trygga vår fortsatta utveckling och våra medarbetares anställning.
  • göra rätt saker för organisationens och medarbetares utveckling.

Vi följer upp hur medarbetarna mår

För att ta ”tempen” på hur vår organisation och medarbetare mår gör vi våra regelbundna medarbetarenkäter och pulsmätningar. Cheferna, tillsammans med sina medarbetare, analyserar och jobbar vidare med resultatet, som följs upp genom arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal.

Tillbaka till social hållbarhet