fbpx
Hoppa till huvudinnehållet

Bättre betyg för tryggheten

Sedan flera år tillbaka har ÖBO fokus på trygghetsfrågor. I hyresgästundersökningar framgår det att det är ett område som man vill förbättra. I enkäten från 2022 ger man ett högre betyg på alla trygghetsfrågor, vilket givetvis är positivt.

Jasmina Sahinovic, koncerncontroller på ÖBO och ansvarig för undersökningen, förklarar:

– Vi har de senaste åren jobbat brett i företaget med fokus på trygghet. Att vi nu får ett bättre betyg på tryggheten är ett kvitto på att vi är på rätt väg, även om det sker i små steg. 90 procent av våra hyresgäster känner sig trygga dagtid i sin stadsdel. Det är också fler hyresgäster som känner sig tryggare kvällar och nätter, 66 procent jämfört med 60 procent 2021.

Kommun och polis mäter trygghet

Som en del i trygghetsarbetet har även Örebro kommun och polisen tillsammans skickat ut en trygghetsenkät till totalt 4 800 slumpvis utvalda örebroare. Svaren skapar ett underlag för vilka åtgärder man ska göra för att öka tryggheten för örebroarna. Även ÖBO har varit med i arbetet med att utforma enkäten, så att vi kan jämföra resultaten med vår egen hyresgästenkät.

Många känner sig trygga

Mätningen visar att de allra flesta örebroare känner sig trygga, och statistiskt sett har brotten minskat de senaste åren, både nationellt och här i Örebro. Var fjärde person känner sig dock otrygg att vara ute ensam sena kvällar i sin stadsdel.

Vi ser också i ÖBOs hyresgästenkät att tryggheten ökar. Det är svårt att veta exakt vad som bidragit till den ökade trygghetskänslan. Det kan ha att göra med att vi satt in digitala låssystem på många adresser, att det finns trygghetsvärdar i vissa områden, bättre belysning och renoveringar.

Insatser som gör skillnad

Under de tre senaste åren har ÖBO lagt mer än 100 miljoner kronor på olika tekniska och fysiska åtgärder för att förbättra tryggheten. Men teknik kan inte ersätta människor. Varje år genomförs därför trygghetsvandringar tillsammans med hyresgäster i stadsdelarna, vilket resulterar i ett antal förslag på åtgärder. Vi har ett nära samarbete med polisen, kommunen och andra fastighetsägare för att kartlägga var i Örebro det är oroligt. På så vis kan vi tillsammans sätta in insatser – både direkta och förebyggande.

Plan för fortsatt arbete

Undersökningarna ger oss ett underlag i ÖBOs förbättringsarbete. Utifrån resultatet bestäms varje år särskilda fokusområden, där kundfokus och trygghet är de viktigaste.

– Vi ska ha trygghetsaspekten med när vi bygger nytt, renoverar fastigheter, gör om utemiljö och i vårt vardagliga arbete, poängterar Jasmina.

ÖBOs grunduppdrag ”Rent, snyggt och tryggt”, som den nya organisationen formats efter, sammanfattar vad hyresgästerna tycker ÖBO behöver blir bättre på. Det är fokus även under 2024, med målet är att ännu fler hyresgäster ska vara nöjda med sitt boende.

Tillbaka till social hållbarhet