fbpx
Hoppa till huvudinnehållet

Bygga hållbart med återanvänd betong

Med hjälp av banbrytande och unik forskning har vi visat att det går att återanvända betong vid nybyggnation. Något som tidigare inte varit möjligt.

När studentlägenheterna på Grankottevägen i Brickebacken revs genererades 13 000 ton betongrester. Rester som traditionell sett ska lämnas till deponi. Men ÖBO hade länge grunnat på om det skulle vara möjligt att återanvända betongen.

Det finns många fördelar med att återanvända betong:

  • Vi sparar stora kostnader på att inte köra materialet till deponi.
  • Vi behöver inte köpa nytt material.
  • Vi slipper miljöbelastningen från transporter och brytning av nytt material.

Unik forskning med goda resultat

Betong innehåller krom-6 som är ett hälsoskadligt ämne. Tidigare labbtester har visat att det inte är möjligt att återanvända betong, eftersom att ämnet lakas i en allt för hög halt. Men ÖBO ville ta reda på hur lakningen sker i verkligheten och inte bara i labbmiljö. Ett forskningsprojekt startades tillsammans med Remedy, en grupp forskare från Örebro universitet, och företaget Structor.

Resultaten blev väldigt glädjande. Undersökningen visade att när betong läggs i större fraktioner lakas inte lika mycket som i labbmiljö och moränmarken på platsen hade kapacitet att omvandla krom-6 till krom-3, som är ofarligt för människor och miljö.

Grönt ljus för återanvändning

ÖBO har fått godkänt från Miljökontoret att använda betongen från rivningen i Brickebacken. Nu kan den återanvändas som grundmaterial och förstärkningslager under hus, vägar och parkeringsplatser vid kommande nybyggnation.

Tillbaka till ekologisk hållbarhet