fbpx
Hoppa till huvudinnehållet

Från gräsyta till ängsmark

Med start 2024 påbörjar vi arbetet med att skapa fler ängsmarker för att bidra till den biologiska mångfalden.

Från och med 2024 påbörjar ÖBO arbetet med att förvandla en del gräsytor till ängsmark. Det gör vi främst för att bidra till den biologiska mångfalden. Vi behöver skapa bättre livsmiljöer för insekter, smådjur och fåglar och i förlängningen är det bra för oss människor också.

Varför är det viktigt med biologisk mångfald?

Biologisk mångfald handlar om att ha en bra blandning och bred variation av växter, djur och livsmiljöer. Ju fler olika slags djur och växter det finns på en plats, desto större biologisk mångfald har platsen. Biologisk mångfald är en förutsättning för vår överlevnad och livskvalitet.

Kortklippt gräsmatta – en grön öken

Kortklippta gräsmattor är ofta så artfattiga att de ibland kallas för ”gröna öknar”. När man klipper gräsmattorna ofta gör det att växter inte hinner blomma, producera pollen och nektar, och inte heller bilda frön. När gräset hålls kort finns det inget skydd eller lämpliga boplatser och livsmiljöer för olika insekter.

Bin, humlor, fjärilar och skalbaggar gynnas av ett högre och mer varierat växtliv, och gräs och växter hinner blomma och sätta frön. Insekterna blir i sin tur föda åt många olika sorters fåglar och andra djur.

Hur skapar vi ängsmark?

En ängsmark som upplevs som en surrande blomsteräng tar tid att skapa. För varje år som arbetet fortsätter kommer ängsmarken att bli mer blomstrande.

Man kan göra på olika sätt för att skapa ängsmark, men så här kommer vi att göra:

  • Vi låter gräset växa vilt på några utvalda ytor som inte används så mycket, för att se om de har förutsättningar för att bilda fin ängsmark. Att minska på gräsklippningen är ett av de enklaste sätten för att öka den biologiska mångfalden och skapa ängsmark på sikt.
  • Vi klipper tydliga avgränsningar, främst längs cykel- och gångvägar, för att bibehålla tillgängligheten. På vissa ställen klipper vi stigar genom ängsmarken. Varje plats märks upp med en skylt.
  • En gång per år kommer gräset att slås. Gräsklippet får sedan ligga kvar någon vecka för att det ska fröa av sig.
  • Vi samlar upp gräsklippet för att inte tillföra näring till marken och därmed magra ut jorden. Mager jord är det bästa om man vill ha en blomstrande äng längre fram. Klippet kan man sedan använda till kompostering, djurfoder, biogas eller biokol.

Nu hoppas vi att du som bor hos oss vill följa med på resan från näringsfattig gräsmatta till en artrik urban ängsmark med fler blommor, gräs och örter. Från en minskning av insekter till en mångfald av olika arter.

Platser där vi skapar ängsmark

Tillbaka till ekologisk hållbarhet