fbpx
Hoppa till huvudinnehållet

ÖBOs energiarbete till nationell nytta

För att klara klimatmålen måste fastighetsbranschen ställa om till mer energieffektiva fastigheter. Det krävs nya lösningar som kan implementeras i olika branscher. Där ligger ÖBO i framkant.

Under närmare 15 år har ÖBO genom ett industrialiserat tillvägagångssätt gjort stora energibesparingar, men också utvecklat innovativa affärs- och teknikkoncept som en komponent i att möta framtidens effektbrist. Energikonceptet har bidragit till ÖBO minskat kostnaderna med 80 miljoner kronor per år. Samtidigt har fastighetsvärdet ökat med 1,6 miljarder kronor. Konceptet kan fler dra nytta av.

En nationell förebild

ÖrebroBostäders energiarbete har blivit en nationell förebild för hur man minskar förbrukning, producerar fossilfri el och delar energi med andra aktörer. Ett energiarbete som är möjligt på grund av strategiskt kloka beslut tidigt i klimatresan, som visat sig vara en framgångsfaktor för omställningen.

Datadrivna beslut

Energiarbetet grundas i datadrivna beslut och insikter. Det har bland annat bidragit till en halvering av vår totala elenergiförbrukning sedan 2005. Till 2029 är målet att sänka elförbrukningen med 60 procent och värmeförbrukningen med 30 procent, där AI kommer att vara en naturlig del.

Klimatomställningen av städer

En central del i energiarbetet är de batterier som bidrar till att fastigheter blir viktiga delar i ett energisystem. När fastigheterna kopplas samman med varandra, och med stadens el- och värmeverk, kan de lagra och dela med sig av energin, och på så vis kapa effekttoppar.

Vi har idag erfarenheter av att producera, lagra och dela elenergi i hus och kvarter. I nyproduktionsprojektet Tamarinden har vi för avsikt att skala upp arbetet tillsammans med andra byggherrar och göra det i en hel stadsdel i Örebro. Visionen är att kunna ställa om hela städer.

Bättre värmestyrning med AI

Vi använder även AI för värmestyrning. Värmestyrningssystemet säkerställer att rätt temperatur levereras till bostäderna och bidrar till att hålla inomhustemperaturen på en jämnare nivå. Det minskar både klimatutsläpp och energikostnader samtidigt som hyresgästerna upplever en högre inomhuskomfort.

Rapport från Fossilfritt Sverige

Som ett av få bostadsföretag har ÖBO varit delaktiga i Fossilfritt Sveriges rapport för effektiv användning av energi och effekt, vilken överlämnades till regeringen den 3 februari 2023. Rapportunderlaget har Fossilfritt Sverige tagit fram under 2022, i dialog med industri, akademi och intresseorganisationer där ÖBO har varit en viktig dialogpart.

Det här visar rapporten från Fossilfritt Sverige

Effektiv användning av energi och effekt bidrar till att:

  • dämpa energipriserna.
  • öka Sveriges självförsörjningsgrad av energi.
  • öka takten i omställningen till ett fossilfritt välfärdsland.
  • stärka motståndskraften inför framtida kriser.
  • underlätta genomförandet av de 22 färdplaner som näringslivet tagit fram för att stärka industrins konkurrenskraft genom fossilfrihet.

Läs rapporten ”Strategi för effektiv användning av energi och effekt” på Fossilfritt Sveriges hemsida.

Tillbaka till ekologisk hållbarhet