fbpx
Hoppa till huvudinnehållet

Grönt ljus för lokal delning av energi

Energimarknadsinspektionen har beslutat att ledningsnätet i kvarteret Tamarinden undantas från kravet på nätkoncession. Det innebär att kvarteret får producera, lagra och dela energi mellan både byggnader och fastigheter. Det förändrar förutsättningarna för energismart byggande i hela Sverige.

Energimarknadsinspektionens beslut innebär ett paradigmskifte i Sverige. Kvarteret Tamarinden är först ut med att få tillåtelse att i en hel stadsdel genomföra lokal delning av energi. Beslutet banar också väg för fler stadsdelsprojekt i Sverige att satsa på lokala lösningar. I grunden förändrar det hela vårt synsätt på hur ett energisystem ska byggas upp.

Lokalt energisystem

Ett lokalt självförsörjande energisystem medför ett modernt sätt att bygga hållbara stadsdelar och bidra till lösningar på de utmaningar som finns idag med effektbrist och behov av att göra stadsdelar mer hållbara mot strömavbrott, till att bidra till en lägre inverkan på klimatet.

Ledningsnätet i Tamarinden kommer att försörja hyresgäster och gemensamma installationer såsom vinds- och källarutrymmen, gemensam tvättstuga och gårdsbelysning. Därmed kommer aktörerna nu kunna minska behovet av köpt energi och öka andelen egenanvänd solenergi. De kommer även kunna bidra till att minska belastningen på det överliggande elnätet

Nära samarbete och förankring

Utvecklingen av Tamarinden bygger på ett nära samarbete mellan Örebro kommun och ÖrebroBostäder AB samt byggaktörerna Serneke, Peab Bostäder, Magnolia, Tornet och den lokala energidistributören E.ON. Arbetet som lett fram till Energimarknadsinspektionens besked har varit möjligt just tack vare samarbetet mellan de olika aktörerna. Längs vägen har många samtal skett, bland annat med Regeringskansliets Infrastrukturdepartement, Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen.

Äntligen kan vi ta steget

För oss på ÖBO är det en stor seger, efter år av tankar, idéer och tester få vi till slut få se att det fungerar. Det som krävdes var ett klargörande av gällande lagstiftning, ett bindande besked som kommer att vara ett stort steg för framtida lokala energilösningar.

– Klimatfrågan är mänsklighetens största utmaning och en central del är omställningen av energisystemet i och till städer. Beslutet från Energimarknadsinspektionen innebär ett paradigmskifte. Det är en systemförändring som möjliggör att Tamarinden blir Örebros flaggskepp för hållbar stadsutveckling. Vi får en stadsdel som integrerar modern energiteknik med miljömässig och finansiell hållbarhet. Beslutet ger förutsättningar – som inte bara ger byggnader smarta förmågor – utan en hel stadsdel banar nu väg för sättet att bygga energismart på riktigt. Detta i en tid då det krävs systematisk omställning av städer, menar Jonas Tannerstad, chef el- och automation på ÖBO.

Tillbaka till ekologisk hållbarhet