fbpx
Hoppa till huvudinnehållet

Smart stad

ÖBO vill vara med och driva förändringen mot en grönare, bättre och tryggare framtid. Framtidens städer måste utvecklas och byggas hållbart och med hjälp av ny modern teknik och nya tankesätt kan vi ta oss en bra bit på vägen.

Genom att minska vår energiförbrukning, investera i teknik som gör att vi kan producera och lagra el, samt koppla upp oss och dela elenergi mellan fastigheter och till elnätet har ÖBO bidragit till att Örebro kan bli en av Sveriges första smarta städer.

Vårt arbete utgår från tre faser:

  • Minska
  • Producera och lagra
  • Dela

Minska energiförbrukningen

Den stora förändringen för att minska vår energiförbrukning sker i det bestånd som redan är byggt. Genom att identifiera de tio största energitjuvarna har vi sparat många kilowattimmar, utan att behöva göra stora investeringar. Det har bland annat bidragit till en halvering av den totala elenergiförbrukningen sedan 2005. Till 2029 är målet att sänka elförbrukningen med 60 procent och värmeförbrukningen med 30 procent, där AI blir en naturlig del.

Allt handlar om att börja testa i liten skala, för att sedan rullas ut i hela beståndet. En liten förbrukare med långa drifttider kan uppskalat till ett helt fastighetsbestånd hamna på topplistan över energiförbrukare.

Producera och lagra energi i uppkopplade hus

En central del i ÖBOs resa mot en smart stad är de batterier, utvecklade av KTH. Husen är inte längre passiva användare av energi, utan viktiga delar i ett energisystem. Solceller på taken genererar energi när det är ljust, och energilager i form av batterier och elbilar gör att energin kan användas när solen gått ner.

Dela energi i den smarta staden

Illustration över den smarta staden med uppkopplade hus till molnet

Tekniken gör varje enskilt hus smart, men är samtidigt förutsättningen för smarta kvarter, stadsdelar och i förlängningen smarta städer. När fastigheterna kopplas samman med varandra och med stadens el- och värmeverk kan de lagra och dela med sig av energin till varandra, och på så vis också hjälpa till med att kapa effekttoppar.

Byggnaderna ges helt nya förutsättningar att samverka och gemensamt fatta beslut i realtid om hur den begränsade tillgången på energi används klokast.

ÖrebroBostäder har idag praktisk erfarenhet av att producera, lagra och dela elenergi i hus och kvarter. I nyproduktionsprojektet Tamarinden skalas detta arbete upp till en hel stadsdel i Örebro. Sedan är steget inte långt till att kunna energieffektivisera hela städer.

Tillbaka till ekologisk hållbarhet