fbpx
Hoppa till huvudinnehållet

Vår färdplan mot klimatneutralitet

Under lång tid har vi arbetat med att minska de utsläpp av växthusgaser som vi själva ger upphov till. I ÖBOs affärsplan 2020–2024 är ett av affärsmålen att vi ska bli klimatneutrala till 2030.

Att bli klimatneutrala till 2030 är ett tufft mål och samtidigt komplicerat att följa upp på ett korrekt sätt. För att hjälpa oss att förstå var vi har störst utsläpp och var vi har möjlighet att påverka dessa mest, tog vi fram en färdplan mot klimatneutralitet som hjälper oss att prioritera vårt arbete.

Den största klimatpåverkan i ett bostadsföretag sker i samband med uppvärmning och byggnation samt de utsläpp som hyresgästerna skapar i anslutning till sin bostad eller lokal.

Minska både direkta och indirekta utsläpp

Vi har länge arbetat med att minska våra egna utsläpp och koncentrerat oss på elförbrukning, fjärrvärme, maskiner och fordon. Och det har gått bra! Sedan 2005 har vi minskat elförbrukningen med 52 procent och fjärrvärmen med 21 procent. Men vi kan inte sluta där.

I ÖBOs färdplan mot klimatneutralitet har vi även inkluderat så kallade scope 3-utsläpp. Vi ska fortsätta att minska vår förbrukning av fjärrvärme och el, men också de utsläpp som uppstår i samband med byggnation och hyresgästernas bilkörning. Scope 3-utsläppen är en utmaning för att branschen fortfarande är i en upplärningsfas och åtgärder man gör just nu kanske inte ger mycket tillbaka, men det gäller att jobba strukturerat och hålla i.

Matris över ÖBOs färdplan mot klimatneutralitet som lyfter fjärrkyla, el, fjärrvärme och egna tjänstefordon som viktiga delar.

Matrisen visar en sammanfattning av vår färdplan och hur vi tänker kring utsläpp.

Uppdelning av utsläpp i scope enligt GHG-protokollet

  • Scope 1: Direkta utsläpp av växthusgaser inom verksamheten, exempelvis från fordon och maskiner.
  • Scope 2: Indirekta utsläpp av växthusgaser från inköpt energi som till exempel el och värme i verksamheten.
  • Scope 3: Indirekta utsläpp, utöver inköpt energi, utanför vår verksamhet.

 

Tillbaka till ekologisk hållbarhet