fbpx
Hoppa till huvudinnehållet

Innovationsgemenskap för minskad energiförbrukning

ÖBO har under många år använt öppen industriell teknik i våra fastigheter och aktivt arbetat med att minska, dela och lagra energi. Den erfarenheten har, tillsammans med de kommunala fastighetsbolagens energiåtgärder, lagt grunden till en gemensam satsning för att Örebro ska bli en smart stad när det gäller energilösningar.

De kommunala fastighetsbolagen i Örebro har under flera år arbetat med energiutveckling och nått goda resultat inom effektivisering och smart styrning som bidrar till minskad klimatbelastning. Ett sätt att nå längre är att bolagen samarbetar. 2020 togs därför ett koncernövergripande beslut i Örebro kommun om att starta ett gemensamt initiativ, Innovationsgemenskapen. En satsning för att Örebro ska bli en smart stad när det gäller energilösningar.

Skapa förutsättningar

Det första steget är att skapa förutsättningar för att dela alla typer av energiapplikationer mellan bolagen. Nästa steg är att utifrån en gemensam plattform vidareutveckla och implementera ett helt nytt sätt att styra energi. Varje bolag ser över den egna tekniken för att kunna samköra systemen och så småningom kunna dela och lagra energi mellan bolagens fastigheter.

Smart stad är målet

Målet är att Örebro har utvecklat konceptet smart stad med ledning av sina egna fastighetsbolag. Tillsammans tar vi tillvara den samlade potentialen genom att sänka våra energikostnader och minska klimatavtrycket i våra fastigheter. Den kunskap vi får kan föras vidare till de privata fastighetsägarna och andra aktörer inom kommunen, så att de kan gå samma väg. Innovationsgemenskapen är därför ett unikt initiativ som kan bli en del i att Örebro kommun ska nå målet om klimatneutralitet år 2030.

Arbete under 2022

Under 2022 har Innovationsgemenskapen fortsatt utveckla och dela strategier, färdplaner och lösningar för energi och automation/smart styrning och till stor del uppnått de uppsatta målen. Man har tagit fram konceptet ett samlat maskinutvecklingsprojekt där områden som fysiska energiobjekt, infrastruktur för energi, informationsplattformar, handels- och affärsmodeller och organisationsutveckling behandlas.

Futurum och Örebroporten har även sett ut var sitt pilotprojekt där de gemensamma strategierna, färdplanerna och de dokument som tagits fram inom Innovationsgemenskapen ska användas skarpt. Dessa piloter blir sedan föregångare för fler installationer inom respektive företags bestånd.

Innovationsgemenskapen består av:

  • ÖrebroBostäder AB med dotterbolag
  • Futurum Fastigheter i Örebro AB
  • Örebroporten Fastigheter AB
  • Örebro kommuns bestånd inom mark och exploateringsenheten
Tillbaka till ekologisk hållbarhet