fbpx
Hoppa till huvudinnehållet

Tamarinden – Sveriges smartaste stadsdel

Stadsdelen Tamarinden i Örebro ska bli ett av Sveriges första riktigt klimatsmarta bostadsområden, där flera aktörer samverkar med varandra. Det blir en förebild för hur vi i Örebro kan ställa om för att bli klimatneutrala.

Vi på ÖBO har länge arbetat med energieffektiviseringar och har sedan 2005 halverat vår elanvändning. Det har lagt grunden för vårt fortsatta arbete med att ta fram, testa och implementera en rad innovativa energilösningar.

Vi har idag erfarenheter av att producera, lagra och dela elenergi i enstaka bostäder och kvarter i vårt eget fastighetsbestånd. I nyproduktionsprojektet Tamarinden har vi för avsikt att skala upp arbetet tillsammans med andra byggherrar och göra det i en hel stadsdel i Örebro.

Projektet har initierats av Örebro kommun där flera aktörer samverkar med varandra. Örebro kommun är tillsammans med ÖBO och E.ON ursprungspartners. Under resans gång har också Kumbro anslutit till utvecklingsprojektet.

ÖBO bygger 180 bostäder

ÖBO har tilldelats en direktanvisning och ska bygga cirka 180 nya bostäder på två av tomterna i Tamarinden. Vi ska i ett nära samarbete med övriga byggaktörer dela med oss av de erfarenheter vi under åren tillgodogjort oss.

Byggnationen av ÖBOs del är planerad att starta längre fram. Övriga byggherrar är CMRF Tamarinden PropCo AB/Serneke, Magnolia, Peab och Tornet.

Energismarta lösningar, långsiktig hållbarhet och livskvalitet

Fokus i projektet är energismarta lösningar, men andra viktiga aspekter är långsiktig hållbarhet och livskvalitet för de hyresgäster som ska bo och leva i kvarteret Tamarinden.

Ambitionen är att Tamarinden kan vara en prototyp för hur vi i Sverige kan bygga klimatsmart – och därmed bidra till att nå målen om klimatneutralitet år 2030.

Det här finns i området

Tillbaka till listningen