Hoppa till huvudinnehållet

Genom att använda obo.se accepterar du vår användning av cookies

Smart stad

Den pågående urbaniseringen och befolkningstillväxten gör att våra städer står inför sociala, ekonomiska och miljömässiga utmaningar. Därför måste framtidens städer utvecklas och byggas hållbart, med utgångspunkt i digitalisering, tekniska och sociala innovationer samt klimat- och miljöteknik. De måste bli smarta helt enkelt.

Vi på ÖBO gillar inte att sitta still. Vi gillar att göra. Klimatförändringar orsakade av växthusgaser är ett av världens största miljöproblem, och ÖBO vill vara med och driva förändringen mot en grönare/bättre/tryggare framtid. Vi måste var och en, och tillsammans, förändra vårt beteende när det kommer till vår energikonsumtion, och att vi måste minska energiförbrukningen i våra hus är inget undantag. Med hjälp av ny modern teknik och nya tankesätt kan vi ta oss en bra bit på vägen.

Genom att identifiera de 10 energitjuvarna som påverkar förbrukningen mest har ÖBO redan sparat många kilowattimmar, utan att behöva göra stora investeringar vilket i sin tur har resulterat i 50% minskat koldioxidutsläpp. Läs mer om ÖBOs jakt på energitjuvar!

Uppkopplade hus

Men vi nöjer oss inte med det, vi vill nå ännu längre. En central del i ÖBOs resa mot en Smart stad är de batterier som i dagsläget finns i utvalda hus. De är utvecklade av KTH och lagrar den inkommande energin från solpaneler och vindkraft. Husen är även uppkopplade mot varandra och stadens el- och värmeverk. Det innebär att de utgör ett stort system som lagrar energi, delar med sig till varandra och resten av staden och på så vis kan energitopparna kapas. I den smarta staden blir fastigheterna inte längre passiva slutanvändare av energi, utan aktiva parter i ett det framtida smarta energisystemet.

Ett annat sätt att göra husen mer energieffektiva är genom algoritmer och artificiell intelligens. KTH och Chalmers forskar just nu på ÖBOs bostäder för att se hur man kan implementera det. Husen ska bli självkörande, likt självkörande bilar. Genom att använda datorstyrda mönster som prognosstyr värmen kan vi sänka värmeförbrukningen med 18-20 procent per år, vilket innebär en besparing på 200 miljoner per år. ÖBO går från att vara en konsument till att bli en producent.

Smarta soffor i en smart stad

För att illustrera elförbrukningen och för att göra hyresgästerna mer delaktiga i miljöarbetet och resan mot en smart stad placerar vi ut interaktiva, självlysande soffor vid de fem hus som kommit längst i utvecklingen av ett helt nytt energisystem, där husen blir en del i en framtida energimarknad. De nya sofforna kommer att visualisera husets hjärtrytm, och med olika färger visa när huset använder lite energi och när det drar mycket. Färgen skiftar mellan grönt när huset mår bra och drar lite el och rött när huset mår mindre bra och drar mycket el. Sofforna placeras så att de står synliga för hyresgästerna som då kan se och reflektera över varför de ändrar färg som de gör och på så vis skapa engagemang kring energiförbrukningen och göra dem delaktiga i husets inre liv.

Soffan som ändrar färg utifrån husets förbrukning