Hoppa till huvudinnehållet

Genom att använda obo.se accepterar du vår användning av cookies

Smart stad

Klimatförändringar är ett av världens största miljöproblem, och ÖBO vill vara med och driva förändringen mot en grönare, bättre och tryggare framtid. Vi måste alla förändra vårt beteende när det kommer till vår energikonsumtion, och att vi måste minska energiförbrukningen i våra hus är inget undantag. Med hjälp av ny modern teknik och nya tankesätt kan vi ta oss en bra bit på vägen.

Världen står idag inför sociala, ekonomiska och miljömässiga utmaningar. Därför måste framtidens städer utvecklas och byggas hållbart. De måste bli smarta helt enkelt.

Genom att identifiera de 10 största energitjuvarna har ÖBO redan sparat många kilowattimmar, utan att behöva göra stora investeringar. Vilket i sin tur har resulterat i 50% minskat koldioxidutsläpp. Läs mer om ÖBOs jakt på energitjuvar!

Uppkopplade hus

En central del i ÖBOs resa mot en Smart stad är de batterier som finns i utvalda hus. De är utvecklade av KTH och lagrar den inkommande energin från solpaneler och vindkraft. Husen är även uppkopplade mot varandra och stadens el- och värmeverk. Det innebär att de kan lagra och dela med sig av energin till varandra, och på så vis kapa energitopparna. I den smarta staden blir husen inte längre passiva användare av energi, utan aktiva parter i ett det smarta energisystemet.

KTH och Chalmers forskar just nu på ÖBOs bostäder för att se hur man kan göra husen ännu mer energieffektiva. Vi vill att husen ska bli självkörande, likt självkörande bilar. Genom att använda datorstyrda mönster som styr värmen kan vi sänka värmeförbrukningen med 18-20 procent per år, vilket innebär en besparing på 200 miljoner per år. ÖBO går alltså från att vara en konsument, till att bli en producent.

Ett annat sätt att göra husen mer energieffektiva är genom algoritmer och artificiell intelligens. KTH och Chalmers forskar just nu på ÖBOs bostäder för att se hur man kan implementera det. Husen ska bli självkörande, likt självkörande bilar. Genom att använda datorstyrda mönster som prognosstyr värmen kan vi sänka värmeförbrukningen med 18-20 procent per år, vilket innebär en besparing på 200 miljoner per år. ÖBO går från att vara en konsument till att bli en producent.

Smarta soffor i en smart stad

För att illustrera elförbrukningen och för att göra hyresgästerna mer delaktiga i resan mot en smart stad placerar vi ut självlysande soffor vid de fem hus som kommit längst i utvecklingen av ett helt nytt energisystem. De nya sofforna visar med olika färger när huset använder lite respektive mycket energi. Färgen skiftar mellan grönt och rött när huset förbrukar lite respektive mycket el. Sofforna placeras så att de står synliga för hyresgästerna som då kan se och reflektera över varför de ändrar färg som de gör och på så vis skapa engagemang kring energiförbrukningen.

Soffan som ändrar färg utifrån husets förbrukning