Google Tag Manager

Smart stad

ÖBO vill vara med och driva förändringen mot en grönare, bättre och tryggare framtid. Framtidens städer måste utvecklas och byggas hållbart och med hjälp av ny modern teknik och nya tankesätt kan vi ta oss en bra bit på vägen.

Genom att minska vår energiförbrukning, investera i teknik som gör att vi kan producera och lagra el, samt koppla upp oss och dela elenergi mellan fastigheter och till elnätet har ÖBO bidragit till att Örebro kan bli en av Sveriges första smarta städer.

Vårt arbete utgår från tre faser:

  • Minska
  • Producera och lagra
  • Dela

Minska energiförbrukningen

Den stora förändringen för att minska vår energiförbrukning sker i det bestånd som redan är byggt.  Genom att identifiera de tio största energitjuvarna har vi sparat många kilowattimmar, utan att behöva göra stora investeringar. Vi har på detta sätt minskat vår energiförbrukning med 40 procent redan 2016. Till 2030 är vårt mål att vara klimatneutrala.

Allt handlar om att börja testa i liten skala, för att sedan rullas ut i hela beståndet. En liten förbrukare med långa drifttider kan uppskalat till ett helt fastighetsbestånd hamna på topplistan över energiförbrukare.

Producera och lagra energi i uppkopplade hus

En central del i ÖBOs resa mot en Smart stad är de batterier, utvecklade av KTH. Husen är inte längre passiva användare av energi, utan viktiga delar i ett energisystem.  Solceller på taken genererar energi när det är ljust, och energilager i form av batterier och elbilar gör att energin kan användas när solen gått ner.

Ett annat sätt att göra husen mer energieffektiva är genom algoritmer och artificiell intelligens. KTH och Chalmers forskar just nu på ÖBOs bostäder för att se hur man kan implementera det. Husen ska bli självkörande, likt självkörande bilar. Genom att använda datorstyrda mönster som prognosstyr värmen kan vi sänka värmeförbrukningen med 18-20 procent per år. ÖBO går från att vara en konsument till att bli en producent.

Dela energi i den smarta staden

Tekniken gör varje enskilt hus smart, men är samtidigt förutsättningen för smarta kvarter, stadsdelar och i förlängningen smarta städer. När fastigheterna kan kopplas samman med varandra och med stadens el- och värmeverk kan de lagra och dela med sig av energin till varandra, och på så vis också hjälpa till med att kapa effekttoppar.

Byggnaderna ges helt nya förutsättningar att samverka och gemensamt fatta beslut i realtid om hur den begränsade tillgången på energi används klokast.

Uppkopplade hus

Lysande soffor visar elförbrukningen

För att illustrera elförbrukningen och för att göra hyresgästerna mer delaktiga i resan mot en smart stad har vi placerat lysande soffor vid de fem hus som kommit längst i utvecklingen av ett helt nytt energisystem. Sofforna visar med olika färger när huset använder lite respektive mycket energi.

Sofforna står synliga för hyresgästerna som då kan se och reflektera över varför de ändrar färg som de gör och på så vis skapa engagemang kring energiförbrukningen.

Smart soffa