fbpx
Hoppa till huvudinnehållet

Cirkulär bygghandel tar vara på begagnat byggmaterial

Örebro ByggRetur är bygghandeln som har som mål att minska byggavfall genom att ta emot och sälja återbrukat material. Den 22 november 2023 invigdes den nya bygghandeln.

Att kunna återbruka mer material från olika byggprojekt har varit ett önskemål hos de kommunala fastighetsbolagen i Örebro. Men för att kunna hantera materialet på ett smidigt sätt krävs samordning. Örebro kommun, via Teknik- och serviceförvaltningens avdelning Avfall, tog rollen som samordnare och är nu är huvudman för Örebro ByggRetur. De kommunala bolagen: ÖrebroBostäder, Futurum Fastigheter och Örebroporten, bidrar alla med material samt är med och finansierar verksamheten, tillsammans med Örebro kommun. Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen (GAF) bidrar med medarbetare som får möjlighet till arbetsträning.

Både privatpersoner och företag är välkomna

Örebro ByggRetur tar emot demonterat byggmaterial, framförallt från flerbostadshus. Det kan vara golvmaterial, brädor, lister, köksskåp, vitvaror, reglar, dörrar, fönster, takmaterial, installationsmaterial som ventilation, utemiljöer, marksten, lekplatsutrustning, tegel, takpannor med mera. Sedan säljs materialet vidare till allmänheten. Både privatpersoner som stora och små företag kan lämna in och köpa byggmaterial för återbruk.

ÖBOs första leverans av demolerat byggmaterial till Örebro ByggRetur, exempelvis lister, innerdörrar, fönster, hatthyllor med mera, kom från ett rivningsobjekt på Diktargatan i Vivalla. Nu får materialet på att komma till nytta på andra platser.

Varför en byggretur?

Man räknar med att det slängs cirka en ton byggavfall per invånare i Sverige varje år. För Örebros del innebär det närmare 157 000 ton byggavfall. Av denna mängd går ungefär 40 000 ton material att återbruka. Örebro ByggRetur tar hand om materialet och lagrar det, i väntan på att det ska komma till nytta igen. Örebro ByggRetur drivs inte i vinstsyfte, det överskott som skapat används för att utveckla verksamhet och service.

Om Örebro ByggRetur

Besöksadress: Argongatan 33
För aktuella öppettider, besök deras webbplats.

Tillbaka till ekologisk hållbarhet