Google Tag Manager Hoppa till huvudinnehållet

Bostäder och förskola på Södra Ladugårdsängen

Nu bygger vi bostäder samt en förskola i kvarteret Biplanet på södra Ladugårdsängen. Husen miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver och står klara sommaren 2023.

Alldeles intill Änglandaskolan bygger vi två hus i kvarteret Biplanet, med 75 bostäder från ett till fyra rum och kök, alla med balkong eller uteplats. Husen varierar i höjd för att skapa mer fri sikt och variation i kvarteret; den högsta delen blir i fem våningar.

I bottenvåningen av det ena huset byggs en förskola med fem avdelningar. Förskolan hyrs i sin helhet av Örebro kommun.

Förskolebyggnaden vetter mot parken Hagen, som sträcker sig igenom området. Byggnaden består bara av ett våningsplan, vilket gör att många av lägenheterna får en fin utsikt mot grönskan i parken.

Ovanpå förskolan gör vi en stor takterrass med sittmöbler och grönska för de boende.

Under kvarteret bygger vi ett garage, där det också finns laddplatser för elbilar.

Första husen med Miljöbyggnad Silver

Biplanet är de första nyproducerade bostäderna som ÖBO miljöcertifierar enligt Miljöbyggnad Silver. Det innebär att husen ska klara mer än lagkraven, bland annat måste solskydd, ljudmiljö och ventilation vara ännu bättre. Vi granskar också vilken klimatpåverkan olika materialval medför, till exempel husets betongstomme. På taket installerar vi solceller, som kan bidra till att försörja husen med el.

Totalentreprenör är HMB Construction, för vilka detta är den första nyproduktionen i Örebro. HMB Construction är ett av Sveriges 30 största byggföretag och sedan hösten 2020 finns de även i Örebro.

En stadsdel med mindre biltrafik och mer variation

Södra Ladugårdsängen som helhet utformas med hållbarhet i fokus. Kommunens önskan är att husen ska byggas med ett livscykel- och kretsloppsperspektiv, när det gäller val av material och byggteknik. I stadsdelen har fotgängare och cyklister i mångt och mycket företräde, här blandas bilfria innergårdar och gångfartsområden med bilfria stråk, stigar och motionsslingor. Stadsdelen erbjuder också en stor variation, både när det gäller boendeformer och hur husen utformas.

Det här finns i området

Tillbaka till listningen