fbpx
Hoppa till huvudinnehållet

Vi förnyar stadsdelen Vivalla

I Vivalla vill vi skapa en stadsdel som möter människors olika behov och som erbjuder variation i både huskaraktär och utemiljö. Vi renoverar, river, bygger nytt och vänder på entréer för att skapa grönare miljöer där människor trivs och är trygga.

I Vivalla byggdes 2 546 bostäder mellan åren 1967 och 1970. De flesta husen var då likadana lamellhus i två våningar.

Sedan 2012 har en förnyelse av Vivalla pågått för att skapa variation både vad gäller husen och utemiljöerna. Det gör vi för att öka tryggheten och stärka granngemenskapen och kvarterskänslan. Samtidigt har de gamla husen en hög energiförbrukning och måste bli mer energisnåla. Sedan starten har vi renoverat i snitt 80-90 lägenheter per år.

Vi vill även få in fler fastighetsägare i stadsdelen, både för flerfamiljshus och för enskilda äganderätter. Därför har vi också sålt radhus som egna hem och upplåtit mark för andra byggfirmor.

En stor del av vårt arbete i Vivalla är det sociala hållbarhetsperspektivet. Vi har i våra upphandlingar ställt krav på att man ska ge långtidsarbetslösa chans till jobb genom praktik på bygget. Det har hittills resulterat i att många har fått jobb eller gått vidare till utbildning.

Det här finns i området

Tillbaka till listningen