fbpx
Hoppa till huvudinnehållet

Svårare läge på hyresmarknaden

Efter flera års osäkerhet med pandemi, förändrat säkerhetsläge och stigande inflation har de ekonomiska förutsättningarna ändrats för många örebroare. Under samma period har bostadsbyggandet varit omfattande i Örebro, både hos ÖBO och privata aktörer. För ÖBO avspeglas detta i en ökad vakansgrad.

Antalet sökande till ÖBOs lediga bostäder har successivt minskat de senaste åren, vilket gör att vakanser blivit ett tilltagande bekymmer. I förlängningen innebär detta en ekonomisk risk; hyrorna är företagets enda intäkter. De senaste tre åren har kostnaderna för våra outhyrda bostäder mer än fördubblats, från 6 till 12,7 miljoner kronor. De minskade intäkterna i ett redan ansträngt läge gör det också svårare för oss att uppnå våra ägares resultatkrav.

Hyran är viktigast

Det är främst bland de nyrenoverade och nyproducerade lägenheterna som vakansgraden ökar, den främsta orsaken är den högre hyresnivån. När vi behöver rabattera hyran för att få dessa lägenheter uthyrda, får vi med automatik en sämre lönsamhet i våra projekt. Hög inflation samt högre priser på el, drivmedel och mat medför ett tuffare ekonomiskt läge även för privatpersoner. På sikt kan det leda till att det blir ännu svårare att hyra ut bostäder och hålla nere vakanskostnaderna.

Tomma bostäder minskar trivseln

När många nyrenoverade lägenheter står tomma i vissa stadsdelar kan det leda till att boende inte trivs på samma sätt eller känner sig otrygga. Det i sin tur kan leda till en ökad omflyttning och påverka den övergripande kundnöjdheten.

Vakansgrad, femårsöversikt

  • 2018: -0,42 procent
  • 2019: -0,39 procent
  • 2020: -0,38 procent
  • 2021: -0,55 procent
  • 2022: -0,76 procent
Tillbaka till ekonomisk hållbarhet