fbpx
Hoppa till huvudinnehållet

Tydliga rutiner minskar risken för mutor och korruption

När det gäller att välja de samarbeten som ger bäst nytta för oss, våra hyresgäster eller Örebro som helhet kan det vara svårt att göra rätt avvägningar. Riktlinjer och tydliga rutiner ger oss vägledning för att fatta genomtänkta beslut.

Samarbeten med externa aktörer i våra stadsdelar är en viktig del av vårt hållbarhetsarbete och kan, när de används på ett klokt sätt, bidra till att vi når våra affärsmål.

Men när det gäller att välja de samarbeten som ger bäst nytta för oss, våra hyresgäster eller Örebro som helhet kan det vara svårt att göra rätt avvägningar. Förfrågningarna är många och handlar om både mindre och större summor.

För att skydda ÖBOs medarbetare från oklarheter kring hur beslut ska tas och för att välja de samarbeten som är mest lämpade vill vi ha tydliga riktlinjer och ett strukturerat arbetssätt. Därför uppdaterades företagets riktlinje för externa samarbeten för några år sedan. Sedan dess har vi arbetat i en struktur där flera personer är med och fattar besluten. I varje samarbete ska alltid tydliga avtal tecknas för att båda parter ska veta vad som förväntas av samarbetet samt vilka åtaganden man har.

Tillbaka till ekonomisk hållbarhet