fbpx
Hoppa till huvudinnehållet

Upphandlingar med förhandlat förfarande

En god och stabil ekonomi är en förutsättning för ÖBOs fortsatta hållbara utveckling. Vi arbetar därför med att förbättra lönsamheten i våra projekt. Upphandling genom förhandlat förfarande är ett sätt att förbättra resultatet.

Förhandlat förfarande innebär att man bjuder in kvalificerade anbudsgivare att förhandla om förbättringar i deras anbud. På så sätt kan man komma fram till om det är oklarheter i förfrågningsunderlaget eller om det finns dåliga och kostnadsdrivande lösningar inbyggda i upphandlingen.

Förhandlat förfarande används redan frekvent inom andra upphandlingsområden, men är ovanligt inom byggbranschen. ÖBO ser det som nödvändigt att hela tiden utveckla och förbättra vårt arbete, inte minst inom upphandlingsområdet. Vi har därför valt att testa förhandlat förfarande i upphandlingen av tre av våra kommande större renoveringsprojekt med goda resultat.

Förbättrat resultat

I den ena upphandlingen fick vi ner anbudssumman kraftigt, då vi i förfarandet kunde reda ut frågetecken kring risker och omfattning. Vi har även förhandlat fram bättre och tydligare anbud, genom att vi diskuterat komplicerade byggtekniska detaljer med entreprenörer, och därefter förtydligat förutsättningarna för alla anbudsgivare. Genom att klargöra otydligheter kommer vi att kunna minska ÄTA-diskussioner (ändrings- och tilläggsarbete) under entreprenadtiden.

Vi har också haft många positiva möten med våra entreprenörer, vilket är värdefullt inför framtida samarbeten och ett sätt för oss att bjuda in nya aktörer, men även marknadsföra ÖBO, våra arbetssätt och våra projekt.

Tillbaka till ekonomisk hållbarhet