fbpx
Hoppa till huvudinnehållet

En finansiell utmaning med investeringar

Under 2023 har vi fortsatt att investera i hög takt, både genom att bygga nytt och renovera.

I slutet av sommaren fick hyresgästerna tillträde till 75 nybyggda lägenheter på Biplanet i södra Ladugårdsängen. Nästa år färdigställs 130 nya bostäder på öster och ett nytt modernt centrum med både nya och renoverande bostäder växer fram i Varberga. Förnyelsen av kvarteret Hållstugan i centrala Örebro pågår också för fullt.

Varje projekt kräver eftertänksamhet

ÖBO har haft en hög investeringstakt i många år, men vi har fått anpassa oss till det osäkra ekonomiska läget. Varje projekt kräver eftertänksamhet. Gapet mellan höga produktionskostnader kontra begränsade hyror och ökade direktavkastningskrav,gör det svårt för oss att räkna hem våra projekt, utan risk för negativa värdeförändringar.

Vi behöver fortsätta att renovera vårt fastighetsbestånd. Av ÖBOs närmare 23 000 bostäder är ungefär 60 procent byggda mellan 1950 och 1970-talet. Därmed är ett stort antal av dessa i behov av renoveringar de närmaste åren. Det är en enorm utmaning, att med en hållbar ekonomi kunna hantera det stora renoveringsbehovet. Det går inte heller att låta bli att renovera de slitna husen – att lappa och laga är till slut inte hållbart.

ÖBO har en övergripande tidplan för nyproduktion. Utöver pågående projekt som vi färdigställer framåt, lägger vi stort fokus på att ha bra projekt redo att realisera när marknaden återigen vänder.

Det är en finansiell utmaning att fortsätta att investera, då det ställer krav på långsiktighet och affärsmässiga principer. Därför behöver vi balansera många parametrar för att kunna behålla en långsiktigt god soliditet.

Interiör visningslägenhet i Varberga

Färdigställt 2023

Nybyggt

 • 75 lägenheter och förskola kvarteret Biplanet, södra Ladugårdsängen.
 • 11 vindslägenheter kvarteret Hållstugan, Stortorget 15–17/Stortorget 19 och Trädgårdsgatan 8.
 • 15 påbyggnadslägenheter i Varberga

Ombyggt

 • 66 lägenheter Etapp E i Vivalla
 • 105 lägenheter Varbergagatan
 • 48 lägenheter Västhaga
 • 48 lägenheter Norrby
 • 18 lägenheter Ekängsgatan 3–21

Färdigställs under 2024

Nybyggt

 • 30 lägenheter Varberga centrum
 • 130 lägenheter Måsen, öster
 • 10 lägenheter Ryttaren, södercity

Ombyggt

 • 24 lägenheter Västhaga
 • 48 lägenheter Norrby
 • 48 lägenheter Ekängsgatan 3–21
 • 18 lägenheter Tengvallsgatan
Tillbaka till ekonomisk hållbarhet