fbpx
Hoppa till huvudinnehållet

Nytt sätt att renovera ger lägre hyreshöjning

Av ÖBOs närmare 23 000 bostäder är ungefär 60 procent byggda på 50-, 60- och 70-talen. Av dessa är en stor andel i behov av renoveringar de närmaste åren. Det stora renoveringsbehovet, i kombination med hyresgästernas önskan om renoveringar där hyreshöjningen inte blir så stor, ledde fram till att ÖBO 2021 antog en ny renoveringsstrategi.

Den nya strategin har fyra nivåer: underhållsprojekt, stamrenovering, standardrenovering och helrenovering. Med den som grund får vi större variation, då vi i fler projekt gör färre omfattande insatser. Därmed kan vi hålla en hög renoveringstakt, få bättre ekonomi i projekten samt lägre hyreshöjningar för de boende.

ÖBOs första projekt enligt standardnivå blev Ekängsgatan 3–21 där vi bygger om 78 lägenheter. Byggstart skedde under våren 2023 och projektet färdigställs i slutet av 2024. Den stora skillnaden för hyresgästerna är att de bara behöver flytta till ersättningslägenheter under ett par månader, ett trapphus i taget. Och att vi kan hålla nere hyran.

Kortare byggtid

Filip Fredriksson och Dennis Ilic är ombyggnadssamordnare för Ekängsgatan, där de stöttar hyresgästerna under hela projektet. När vi ska renovera lägenheten hjälper ÖBO till att hitta en annan som man kan bo i tillfälligt. Dessutom anlitar vi en flyttfirma som kör sakerna dit och hem.

– Som hyresgäst ansvarar man för att packa ner alla sina saker. Man kan också välja att själv både packa och köra sitt bohag. Då får man viss ersättning, som varierar beroende på hur stor bostaden är, påpekar Dennis.

Strax innan starten flyttade hyresgästerna i det första trapphuset ut och i början av juli kunde de återvända. Det är betydligt snabbare än i vanliga fall.

– Genom att vi bara gör de mest väsentliga insatserna kan vi korta byggtiden, men bostäderna får ändå en god standard. När man återvänder till sin lägenhet är dock inte hela huset klart, så det är ganska bullrigt ett tag, säger Filip.

Några hyresgäster har valt att flytta permanent innan renoveringen.

– Oftast för att man väljer att byta stadsdel eller storlek på bostad när man ändå måste flytta, inflikar Dennis.

En del fastigheter i ÖBOs bestånd är av sådan ålder och skick att det krävs en mer omfattande renovering, så även om vi har ett stort fokus på standardrenoveringsprojekt framöver, behöver vi också fortsätta med helrenoveringsprojekt.

Tillbaka till ekonomisk hållbarhet