fbpx
Hoppa till huvudinnehållet

Hållbarhetskalkyl skapar nytta där den behövs mest

Hur kan vi hitta balans mellan sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarhetsfaktorer när vi bygger eller renoverar? Lösningen blev att ta fram en hållbarhetskalkyl.

Efter inspiration från företag i andra branscher har ÖBO arbetat fram en hållbarhetskalkyl som balanserar de tre faktorerna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet i ombyggnations- och nyproduktionsprojekt. Syftet är att ge oss själva möjlighet att ta faktabaserade beslut kring hållbarhet i byggprojekt, som ett komplement till en traditionell ekonomisk kalkyl.

Hållbarhetskalkylen ska svara på frågan: Hur kan detta projekt bidra till en mer hållbar utveckling? Vi ska inte göra allt i alla projekt, men totalt sett göra hållbarhetsnytta där den behövs som mest och där vi kan göra störst skillnad.

En utmaning är att de olika hållbarhetsfaktorerna mäts på olika sätt och kan vara svåra att väga mot varandra. När man höjer nivån på en av dem, förändras ofta nivån hos någon av de andra faktorerna.

Enkel visualisering

Grunden till kalkylen är en lista med tolv indikatorer, lika fördelade över de tre hållbarhetsfaktorerna. Ett bedömningssystem finns för varje indikator.

Indikatorerna speglar det som är viktigast för ÖBO i de olika hållbarhetsfrågorna, och där vi kan göra störst nytta. Resultatet visualiseras sedan på ett lättöverskådligt sätt i ett spindeldiagram.

Följer projektet hela vägen

I ett tidigt skede i beställningen av projektet skapas en grund till hållbarhetskalkylen som följer projektet genom projektmöten, beslutsmöten och styrgruppsmöten. Den belyser redan från början vilka de viktiga hållbarhetsfrågorna är i projektet.

Tillbaka till ekonomisk hållbarhet