fbpx
Hoppa till huvudinnehållet

Ekonomisk kraft att fortsätta utveckla Örebro

Under rådande tuffa ekonomiska förutsättningar kan man som örebroare säkert ställa sig frågan, om hur väl vårt gemensamma bostadsbolag, ÖBO, förvaltar fastigheterna. Kanske att man tänker, varför behöver hyran ens höjas och vad går pengarna till?

Väldiga många av Örebro kommuns invånare är hyresgäster hos oss. Som ett allmännyttigt fastighetsbolag har vi ett större ansvar än att bara skapa ekonomiska resultat. Men rimliga ekonomiska resultat är en förutsättning för att vi ska klara av att förvalta våra fastigheter på ett bra sätt. Vi kan inte låta dem förfalla till en nivå där de inte går att underhålla eller att vi inte kan leverera fullgod boendemiljö. Vi arbetar ständigt på att svara upp mot detta på ett så effektivt sätt som möjligt. Och att vi är effektiva visar jämförelsesiffror.

Effektiv fastighetsförvaltning

Driftnetto är ett begrepp som visar hur effektiv fastighetsförvaltning ett bolag har. ÖBOs driftnetto är 2,7 procent bättre än rikssnittet för allmännyttiga bolag. Detta samtidigt som bostadshyrorna är 5,5 procent lägre än rikssnittet. Det talar för en hög inre effektivitet i bolaget.

Överskottsgrad, ett nyckeltal som visar driftnetto i procent av hyresintäkterna, visar på samma sak. ÖBO har 41,4 procent, när rikssnittet ligger på 36,9 procent och allmännyttiga bolag med över 10 000 lägenheter på 38,4 procent. Även våra totala administrationskostnader är 3,9 procent lägre än i större allmännyttiga bolag.

Höjd hyra täcker inte ökade kostnader

Nyckeltalen ovan gäller 2022 års resultat. Under 2023 fick ÖBO en ökning av hyresintäkter som motsvarade lite drygt häften av våra kostnadsökningar. Även om det procentuellt var en stor ökning jämför med mot tidigare år, ligger den långt ifrån kostnadsökningarna. Vi ser inte heller att dessa rakt av ska tas av våra hyresgäster. Trots en redan effektiv organisation har vi effektiviserat den ännu mer. På så vis har vi sänkt kostnaderna med cirka 20 miljoner kronor. Det innebär att nyckeltalen för 2023 kommer att visa på ytterligare ökad effektivitet.

Men omvärlden påverkar oss, precis som alla andra, och de kostnadsökningar vi ser för 2024 kommer vi inte att kunna absorbera. För att vi ska ha kraft att fortsätta utveckla Örebro och våra boendemiljöer krävs en rimlig hyresökning utifrån våra lokala förutsättningar. Det krävs pengar till underhåll och för att upprätthålla en nivå av rent, snyggt och tryggt som gör att hyresgästerna och örebroarna trivs. Det är pengar som vi behöver för att bibehålla ett starkt och effektivt bolag för Örebros framtida generationer.

Vad går hyran till?

Nedan ser du hur en månadshyra på 6 000 kronor fördelas i våra kostnadsområden. Vi har en effektivare förvaltning  än allmännyttan i rikssnitt och vi gör det till en lägre snitthyra.

Cirkeldiagram över vad en hyra går till

 

Tillbaka till ekonomisk hållbarhet