fbpx
Hoppa till huvudinnehållet

Mjuka värden och ekonomiska fördelar

ÖBO ska förse örebroarna med bra bostäder, men också ha en hållbar ekonomi och bidra till en attraktiv stad. Ett sätt att nå våra mål är att satsa på de mjuka, sociala värdena som trygghet, delaktighet och att människor blir en del i samhällets gemenskap.

När vi arbetar aktivt med dessa frågor leder det i förlängningen även till ökade fastighetsvärden. Andra faktorer som bidrar till företagets ekonomi är minskad vandalisering och kvarboende.

En målsättning för ÖBO är att värdera sociala insatser för att kunna se sambandet mellan mjuka värden och ekonomiska fördelar. Vi vill kunna svara på frågan hur sociala investeringar också kan ge ett finansiellt värde. När vi tydliggör sambandet kan vi göra kloka investeringar som är hållbara på lång sikt, både när det gäller våra ekonomiska och våra sociala mål.

Kurs för sociala investeringar

Området med sociala investeringar är relativt nytt. Därför är tanken att berörd personal ska utbilda sig inom området. Kursen ska ge oss verktyg för att bättre kunna räkna och mäta hur vi kan värdera hur sociala investeringar kan bidra till en bättre ekonomi. När är det rätt att satsa och när är det klokt att avstå?

Ansökan om lån för social hållbarhet

Under 2023 ansökte ÖBO hos Kommuninvest om att få tillgodogöra sig lån för social hållbarhet. Detta är möjligt att göra både framåt och retroaktivt. För att beviljas ett sådant lån behöver man göra en satsning som främjar ett socialt hållbart samhälle, via utveckling av praxis, innovation och/eller ökad kvalitet.

Satsningen ska ingå i ett systematiskt arbete för social hållbarhet eller bidra till att utveckla detta samt beröra en definierad målgrupp. Den ska också vara långsiktig och ha tydliga mål samt inkludera systematisk utvärdering av resultat.

 

Tillbaka till ekonomisk hållbarhet