fbpx
Hoppa till huvudinnehållet

Svårare läge på hyresmarknaden

Hög inflation samt högre priser på el, drivmedel och mat medför ett tufft ekonomiskt läge för många örebroare. Senaste åren har dessutom bostadsbyggandet varit omfattande i Örebro, både hos ÖBO och privata aktörer. För ÖBO har detta resulterat i en ökad vakansgrad.

Antalet sökande till ÖBOs lediga bostäder har successivt minskat de senaste åren, vilket gör att vakanser blivit ett tilltagande bekymmer. För ÖBO innebär det ett svårare läge på hyresmarknaden. I förlängningen innebär detta en ekonomisk risk, då hyrorna är företagets enda intäkter. De senaste åren har kostnaderna för våra outhyrda bostäder ökat markant, från 6 till 33 miljoner kronor. De minskade intäkterna i ett redan ansträngt läge gör det också svårare för oss att uppnå våra ägares resultatkrav.

Hyran är viktigast

Det är främst bland de nyrenoverade och nyproducerade lägenheterna som vakansgraden ökar, den främsta orsaken är den högre hyresnivån. Intresset är ofta stort, men då de ekonomiska förutsättningarna har ändrats för många privatpersoner väljer man oftare att bo kvar eller letar en bostad med lägre hyra. På sikt kan det leda till att det blir ännu svårare att hyra ut nya och nyrenoverade bostäder och hålla nere vakanskostnaderna.

När många nyrenoverade lägenheter står tomma kan det leda till att boende inte trivs på samma sätt eller känner sig otrygga. Det i sin tur kan leda till en ökad omflyttning och påverka den övergripande kundnöjdheten.

Ökad beredskap för vakanser

Hela företaget kraftsamlar nu för att vakanserna ska minska. Karin Blaxmo, uthyrningschef på ÖBO, berättar om arbetet:

– Vi erbjuder tillfälliga rabattkampanjer, så att fler ska kunna hyra en nyrenoverad bostad. Vi förstår att många kan känna osäkerhet kring att satsa sina sparade sökpoäng. Målet är att underlätta för människor att kunna ta steget mot en ny bostad och därför provar vi även kampanjer där de får behålla sina poäng.

För att hitta en långsiktig lösning behöver vi internt fortsätta arbetet och samla på oss ytterligare kunskap om vad våra kunder efterfrågar, så vi kan erbjuda rätt produkter till olika kundgrupper.

 

Vakansgrad i %, femårsöversikt

  • 2019:  -0,39
  • 2020: -0,38
  • 2021:  -0,55
  • 2022: -0,76
  • 2023:  -1,79

 

Tillbaka till ekonomisk hållbarhet