Du är här: Startsida / Bostäder / Direktbyte - information

Direktbyte - information
Tänk på att handläggningstiderna för direktbyten är betydligt längre under sommaren då bemanningen är lägre både hos oss och andra hyresvärdar.

Regler för direktbyte
När två hushåll byter bostad med varandra kallas det direktbyte. Det innebär att du byter bostad direkt med någon annan, utan att behöva tänka på hur lång kötid du har. Det är heller inget krav att den du byter bostad med ska vara en ÖBO-hyresgäst. Huvudsaken är att ni båda känner att ni hittat rätt bostad!

Ett direktbyte måste förstås alltid godkännas av ÖBO och nya hyreskontrakt undertecknas! Såvida du och den du byter med tidigare har fullgjort era skyldigheter som hyresgäster, så är det i regel inga problem.

Om det inte finns något godtagbart skäl till direktbytet kan ÖBO neka det. Båda parterna måste vara godkända. Om ni nyligen har genomfört ett direktbyte måste ni bo i bostaden i minst sex månader innan ni kan genomföra ett nytt direktbyte. 

Om oriktiga uppgifter har lämnats vid ansökan kan lägenheten/lägenheterna sägas upp enligt hyreslagen § 42.

Observera att garage och parkeringsplatser inte ingår i ett direktbyte, enbart bostaden!

Hemförsäkring
För att få teckna nytt hyreskontrakt med ÖBO måste du ha gällande hemförsäkring. Du som bor hos ÖBO kan välja en förmånlig hemförsäkring hos Länsförsäkringar Bergslagen.

Har du hittat ett direktbyte? Gör så här:
Fyll i vår blankett för direktbyte och lämna den till Uthyrningen. Observera att den ska fyllas i av både dig och den du ska byta bostad med. När direktbytet godkänts får ni bestämma dag för flytt och skriva på era nya kontrakt.

I samband med bytet nollställs dina köpoäng.

Handläggningstiden är normalt tre till sex veckor från det att en komplett ansökan har lämnats in.

Blankett för direktbyte

Strateg - reklambyrå, webbyrå och designbyrå ÖrebroBostäder AB Fredsgatan 20 A Box 8033 700 08 Örebro Telefon: 019-19 42 00 Fax: 019-19 43 00 Mejl: kundcenter@obo.se