fbpx
Hoppa till huvudinnehållet

ÖBO är med i allmännyttans klimatinitiativ

Visste du att Örebrobostäder faktiskt redan är fossilfria till 97 procent! Visst är det bra? Det betyder dock inte att vi kan luta oss tillbaka eller att vi inte längre ger upphov till några koldioxidutsläpp.

Vi på ÖBO är med i allmännyttans klimatinitiativ för vi tror på tanken att vi uträttar mer tillsammans och det är också inspirerande att ta del av varandras insatser i vår strävan att minska allas vår klimatpåverkan.

Sedan 2005 har vi minskat våra utsläpp med 12 800 ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarar 1 280 varv runt jorden med bil. Därför fortsätter vi vår resa som strävar mot att vi ska bli helt klimatneutrala år 2030. Vårt recept är att lägga ner ett dedikerat jobb med många smarta projekt och att vi vågar prova.

Några exempel på vad ÖBO gör:

Solcellspark i Haga centrum

På taket till Haga centrum finns en anläggning för solenergi med 980 solcellspaneler, en av de större i Örebro. Solcellerna har kopplats upp mot husets befintliga teknikanläggning som fördelar elproduktionen dit den gör mest nytta. Här finns även två fastighetsbatterier, som i kombination med den tekniska lösningen, ger ytterligare besparingar genom att vi kan kapa effekttoppar.

Anläggningen reducerar Haga centrums behov av köpt en med 40 procent. Överskottet som uppstår i produktionen kan vi sälja tillbaka till elnätet.

Unik laddstation för elbilar i Rosta

I Rosta har vi byggt en carport med 16 laddplatser för elbilar. Laddstationen är den första av sitt slag i Sverige, då den producerar sin el själv.

I takt med att samhället blivit mer och mer beroende av elförsörjning, kan vi idag se en effektbrist i Sveriges eldistribution. Elen räcker helt enkelt inte till. Ett ökat antal elbilar i framtiden kommer att göra problemet ännu större. Laddstationen i Rosta är ett försök att bidra till en hållbar lösning, då den själv producerar mycket av den el den behöver.

Trähus minskar utsläpp av koldioxid

Norrstjärnan, våra tre nybyggda hus intill Pettersbergs IP på norr, är byggda med en byggteknik som minskar klimatpåverkan. Stommen är i korslimmat trä istället för betong, vilket vi var först i Örebro med. Det både ger mindre utsläpp av koldioxid under produktionen och förkortar byggtiden.

Resan mot smarta städer

ÖBO vill vara med och driva förändringen mot en grönare, bättre och tryggare framtid. Vi måste bygga hållbart, och med hjälp av ny modern teknik och nya tankesätt kan vi ta oss en bra bit på vägen.

Genom att minska vår energiförbrukning, investera i teknik som gör att vi kan producera och lagra el, samt koppla upp oss och dela elenergi mellan fastigheter och till elnätet har ÖBO bidragit till att Örebro kan bli en av Sveriges första smarta städer.

Tillbaka till Nyheter