fbpx
Hoppa till huvudinnehållet

Unik laddstation för elbilar i Rosta

På Västra Vintergatan i Rosta har vi byggt carport med plats för 16 bilar. Men den är lite annorlunda; alla platser är laddplatser för elbilar och den producerar sin el själv.

Allt fler väljer att köpa elbilar och det ökar behovet av laddplatser. Elkraftsbranschens intresseorganisation, Power Circle, tror att 25 procent av alla personbilar kommer att laddas med el år 2025. För ÖBO skulle det betyda vi behöver 2 400 parkeringsplatser som förses med laddboxar.

– Det behovet kan vi inte tillgodose på ett hållbart sätt genom att installera en eller ett par laddstolpar per fastighet, säger Göran Lindroos som är huvudprojektledare för bygget av den nya laddstationen.

Solpaneler ger el

I takt med att samhället blivit mer och mer beroende av elförsörjning, kan vi idag se en effektbrist i Sveriges eldistribution. Elen räcker helt enkelt inte till. Ett ökat antal elbilar i framtiden kommer att göra problemet ännu större.

Laddstationen i Rosta är ett försök att bidra till en hållbar lösning, då den själv producerar mycket av den el den behöver. Göran förklarar:

– Taket består av pansarglas med 141 solpaneler, som var och en ger 320 watt. Totalt kan vi få ut 45 kWp*. Dessutom finns ett batteri där vi kan lagra ett överskott på 28,8 kWh, som kan användas vid behov. Vid de tillfällen då solenergin ändå inte räcker till köper vi el från E.on. Tanken är dessutom att vi ska kunna sälja tillbaka el till E.on, när vi har ett stort överskott.

Teknik för ny kunskap

I laddstationen finns ett teknikrum, där vi kan bland annat kan följa vilken el solpanelerna ger vid olika tider och vad varje enskild bil förbrukar. Genom data av olika slag kan vi lära oss mer om hur vi gör framtidens laddstationer ännu mer effektiva.

– Den här anläggningen är den första av sitt slag i Sverige! De boende i stadsdelen har efterfrågat fler laddplatser och det här är ett sätt att möta det behovet samtidigt som vi får ny kunskap, förklarar Göran.

– På längre sikt är målet att vi ska kunna koppla ihop batterikapaciteten i de parkerade bilarna med husens energisystem, i det som kallas Vehicle to grid, för att kunna täcka upp när det finns ett extra stort behov av el. På så vis kan vi bidra till att Örebros elnät inte överbelastas, förklarar Göran.

Hyr egen plats eller ladda bilen när det passar

Tanken är att åtta av de 16 platserna ska kunna hyras av intresserade hyresgäster. De övriga platserna kommer att vara fria att användas av andra, för kortare eller längre laddning. Stationen är inte konstruerad för snabbladdning, utan du behöver ladda bilen över natten eller under dagen för full laddning. Du betalar för den el du använder, via app eller via faktura.

Just nu testkör vi stationen, och först efter årsskiftet startar uthyrningen av platserna. Är du intresserad, håll utkik på obo.se!

(*KWp står för kiloWattpeak, som mäter toppeffekten som en solpanel kan generera under optimala förhållanden)

Tillbaka till Nyheter