fbpx
Hoppa till huvudinnehållet

Lokal delning av energi i kvarteret Tamarinden ska inte beskattas

Den 27 mars fick ÖBO och de övriga fastighetsägarna i kvarteret Tamarinden besked från Skatterättsnämnden om att de solcellsanläggningar som vi ska installera på våra fastigheter ses som enskilda installationer och därmed inte beskattas. Ett besked som är en förutsättning för att vi gemensamt ska kunna dela energi med varandra i kvarteret.

I kvarteret Tamarinden bygger fem fastighetsbolag, i samarbete med Örebro kommun, en stadsdel med egen rådighet över delning av elenergi. Det är ett viktigt steg för att klara framtidens klimatutmaningar och kunna bidra till en hållbar elförsörjning.

Beslut för den hållbara staden

Så sent som i januari kom ett avgörande beslut från Energimarknadsinspektionen om att det är lagligt att bygga ett delningsnät, ägt av fastighetsägarna själva. Nu fick vi nästa avgörande besked. Denna gång från Skatterättsnämnden, som den 27 mars meddelande att vi får dela elenergi skattefritt i det lokala nätet.

Skatterättsnämndens besked är en följd av det överklagande som ÖBO och de övriga fastighetsägarna gjorde av ett tidigare beslut från Skatteverket. Myndigheten hävdade att ihopkopplade solcellsanläggningar mellan olika fastighetsägare ska betraktas som en gemensam anläggning, och därmed beskattas. Med separata tekniska lösningar kan man inte hävda att det är en gemensam anläggning och därför går Skatterättsnämnden emot Skatteverkets beslut.

Genom det nya beskedet kan vi fastighetsägare i kvarteret bygga separata solcellsanläggningar på våra fastigheter och koppla ihop dem med varandra, för att skattefritt producera och dela energi.

Ett steg närmare målet – lokal producerad elenergi som kan delas

Beskedet är ett steg mot förverkligandet av målet om lokalt producerad elenergi som kan delas. Det är en framgång för den klimatsmarta stadens utveckling och en vinst för hela Sverige, där fler nu kan följa efter.

– Beskeden från Skatterättsnämnden och Energimarknadsinspektionen är systemförändrande och banar väg för att bygga lokala energisystem på ett nytt sätt och kommer att förändra sättet att bygga moderna stadsdelar. Vi är mitt uppe i en kursändring. I framtiden kommer vi att se på besluten som avgörande delar av den energiomställning som nu pågår, säger Jonas Tannerstad, chef el- och automation på ÖrebroBostäder.

– Beskedet om skattefri energidelning är en förutsättning för att kunna genomföra energidelningen i Tamarinden. Det är en seger för oss alla som hjälper oss att klara framtidens klimatutmaningar och bidrar till en hållbar elförsörjning i en klimatsmart stad, säger Jan Johansson, projektledare för energi och hållbart byggande på Örebro kommun.

Fakta

  • Elnätet i kvarteret Tamarinden ska ägas gemensamt som en gemensamhetsanläggning, i en samfällighetsförening som hanterar drift och underhåll av nätet.
  • Den el som inte förbrukas inom den egna fastigheten kan vid behov att överföras via det lokala elnätet för att förbrukas av de andra fastigheterna.
  • Därmed kan elnätet avlastas, vilket bidrar till att minska den effektbrist som råder i Sverige, både lokalt och nationellt.
  • Fyra av fastighetsägarna förfogar över en sammanlagd solcellseffekt på mindre än 500 kilowatt. En fastighetsägare kommer att förfoga över en effekt som överstiger 500 kilowatt.

Fastighetsägare i kvarteret Tamarinden

  • CMRF Tamarinden PropCo AB (projekt Söderläge utvecklas och drivs i samarbete med Serneke)
  • Magnolia Projekt 562 AB
  • PEAB Bostad AB
  • Tornet Bostad Tamarinden AB
  • ÖrebroBostäder AB

Här kan du läsa mer om kvarteret Tamarinden

Tillbaka till Nyheter