fbpx
Hoppa till huvudinnehållet

Nu tas nästa steg att göra Örebro till en klimatsmart stad

Skapandet av det helt nya bostadsområdet Tamarinden, som minimerar sin klimatpåverkan genom att använda förnybar energi i ett lokalt energisystem, har skett genom ett partnerskap mellan Örebro kommun, ÖrebroBostäder AB (ÖBO) och E.ON. Idag har det även tecknats en avsiktsförklaring med två nya aktörer, Epiroc Rock Drills AB och KumBro Utveckling.

Vi står inför stora klimatutmaningar, där vi måste minska världens koldioxidutsläpp, minska användningen av de fossila bränslena och har en effektbrist med överbelastade transportvägar i de nationella kraftledningarna som försvårar städers utveckling. Örebro vill möta dessa utmaningar med målet att bli en klimatneutral stad år 2030, enligt Agenda 2030.

ÖBO har under ett antal år fokuserat arbetat med att testa och utveckla klimatsmarta energilösningar i delar av sitt bostadsbestånd och där producerat, lagrat och delat elenergi mellan husen. ÖBOs uppdrag i Tamarinden är att ta med den kunskapen till övriga aktörer som gått in i projektet och implementera arbetssättet och de tekniska lösningarna i en hel stadsdel.

Det nya bostadsområdet rymmer cirka 600 bostäder, kommersiella lokaler och förskola. När allt är på plats blir området näst intill självförsörjande på elenergi. Det förverkligas med hjälp av ett lokalt energinät, solceller och smarta batterier som ansluts till en styrenhet som samtliga byggnader i Tamarinden kopplar upp sig mot. Förutom lokal elenergi bidrar stadsdelen även till att kapa effekttoppar hos E.ON och kan också bli en lokal leverantör av elenergitjänster till Svenska Kraftnät och på så vis minska trycket på de nationella kraftledningarna, elenergins motorvägar.
ÖBO har tilldelats en direktanvisning i Tamarinden och ska bygga cirka 160 bostäder på två av tomterna. ÖBO håller nu på att ta fram den arkitektoniska utformningen med Sweco och tillsammans med White arkitekter formar ÖBO hållbara utemiljöer.
Övriga aktörer i Tamarinden är Serneke, Magnolia, Friendly Building och Tornet.

Avsiktsförklaring med Epiroc och KumBro

Fredag den 12 juni tecknas en avsiktsförklaring med två nya parter i projektet, Epiroc Rock Drills AB och KumBro Utveckling. Det innebär att Tamarinden nu får ytterligare två starka utvecklingsaktörer. Kraftfulla batterier från Epiroc´s gruvmaskiner kan lösa lagring av energi i hela bostadsområdet på ett miljövänligt sätt. KumBro vill bygga en digital mötesplats där operatörer och andra it-företag kan placera sin kommunikationsutrustning och de ska även bygga det senaste inom fiberuppkoppling med smarta, trådlösa IoT-lösningar för fastighetsägarna och de boende. Från vänster i bilden vid tecknandet: Jonas, Albertson, Epiroc, Peter Lilja, KumBro, Ulf Rohlén, ÖBO, Erik Jörstad, E.ON samt Ullis Sandberg Örebro kommun. Hedersgäst vid tecknandet, Maria Larsson, landshövding.

Fakta Tamarinden

  • 5 hektar mark.
  • Området är beläget cirka 2,5 kilometer söder om Örebro centrum med närhet till universitet, skolor, mataffär, offentlig service samt natursköna omgivningar.
  • Totalt 600 bostäder bestående av flerbostadshus, radhus, förskolor samt verksamhetslokaler.

För mer information vänligen kontakta:

Jonas Tannerstad, chef el och automation, 0707-19 43 98, jonas.tannerstad@obo.se
Sanna H Bolinder, gruppchef projektutveckling, 0707-19 43 56, sanna.h.bolinder@obo.se
Christer Lundqvist, projektutvecklare, 019-19 44 25, christer.lundqvist@obo.se

Tillbaka till Nyheter