fbpx
Hoppa till huvudinnehållet

ÖBO första bostadsbolag som blir lokal leverantör av elenergitjänster till Svenska kraftnät

ÖrebroBostäder AB (ÖBO) är det första bostadsbolaget i Sverige som nu blir en lokal leverantör av elenergitjänster till Svenska kraftnät. Det är ett paradigmskifte i energimarknadens historia, då ett bostadsbolag för första gången får leverera el i det nationella kraftnätet och inte bara vara en mottagare. Det är också ett viktigt steg i att förverkliga Örebro som en smart klimatstad.

Svenska kraftnät har godkänt ÖBO som det första bostadsbolaget att bli en lokal leverantör av elenergitjänster till Svenska kraftnät och det är ett unikt skifte på energimarknaden. Det innebär att ÖBO som elenergitjänsteleverantör kan avlasta det nationella kraftnätet. Nya industrier och verksamheter, som kräver mycket kapacitet i näten kan idag ha problem med att expandera och etablera sig i delar i landet där kapacitetsbristen är ett faktum. En lokal leverantör av elenergitjänster bidrar till att öka kapaciteten i närområdet.

Genombrottet har blivit möjligt i ett samarbete mellan ÖBO och innovationsbolaget Power2U som tillsammans utvecklat de tekniska förutsättningarna för att kunna bli en lokal leverantör av elenergitjänster och bidra till det nationella kraftnätets ökande behov av frekvensreglering*. Samarbetet förändrar spelplanen för energimarknaden.

Totalt har ÖBO sju adresser som tillsammans utgör en kraftfull lokal leverantör av elenergitjänster. Istället för att husen endast är en konsument av energitjänster blir de nu också en leverantör. Nästa steg på resan är stadsdelen Tamarinden, ett helt nytt bostadsområde med 600 bostäder som ska byggas, som också kan bli en lokal elenergitjänsteleverantör när dess fastigheter blir uppkopplade mot varandra. Då har Örebro tagit ett stort steg mot målet att bli en klimatsmart stad.

*Frekvensregleringen är till för att kunna leverera en jämn eldistribution i det nationella kraftnätet. Efterfrågan på el är idag större än den effekt som Svenska kraftnät kan leverera, eftersom det uppstår flaskhalsar i kraftnätet i vissa delar av landet. Genom att Svenska kraftnät nu öppnar upp för lokala elenergitjänsteleverantörer kan fler bidra till att minska flaskhalsarna.

Tillbaka till Nyheter