fbpx
Hoppa till huvudinnehållet

De kommunala bolagen skapar gemensam styrning av fastigheter för att minska Örebros klimatbelastning

Fastigheter förbrukar stora mängder energi och är en stor klimatbov. För att klara klimatmålen och sänka energiförbrukningen i de kommunala fastighetsbolagen behövs krafttag och gemensamma satsningar.

ÖBO har under många år använt öppen industriell teknik i sina fastigheter och aktivt arbetat med att minska, dela och lagra energi. Den erfarenheten har, tillsammans med de kommunala fastighetsbolagens energiåtgärder, lagt grunden till en gemensam satsning för att Örebro ska bli en smart stad när det gäller energilösningar.

Smart styrning och samarbete

De kommunala fastighetsbolagen i Örebro kommun har under flera år arbetat med energiutveckling och nått goda resultat inom effektivisering och smart styrning som bidrar till minskad klimatbelastning. Ett sätt att nå längre och höja innovationstakten är att bolagen samarbetar på ett klokt sätt. I augusti 2020 togs därför ett koncernövergripande beslut i Örebro kommun om att starta ett gemensamt initiativ, Innovationsgemenskapen.

Skapa förutsättningar

Det första steget är att skapa förutsättningar för att dela alla typer av energiapplikationer mellan bolagen. Nästa steg är att utifrån en gemensam plattform vidareutveckla, prova ut och implementera ett helt nytt sätt att styra energi. Nu arbetar varje bolag med att se över den egna tekniken för att kunna samköra systemen och så småningom kunna dela och lagra energi mellan bolagens fastigheter.

Översikt hus i centrala Örebro där vissa hus är upplysta med lysande illustrationer.Målsättning

Målet är att Örebro har utvecklat konceptet smart stad med ledning av sina egna fastighetsbolag. Tillsammans tar vi tillvara den samlade potentialen genom att sänka våra energikostnader och minska klimatavtrycket i våra fastigheter. Den kunskap vi får kan föras vidare till de privata fastighetsägarna och andra aktörer inom kommunen, så att de kan gå samma väg. Innovationsgemenskapen är därför ett unikt initiativ som kan bli en del i att Örebro kommun ska nå målet om klimatneutralitet år 2030.

Innovationsgemenskapen består av:

  • Futurum Fastigheter i Örebro AB
  • ÖrebroBostäder AB med dotterbolag
  • Örebroporten Fastigheter AB
Tillbaka till Nyheter