Google Tag Manager

Vad gäller kring parkeringstillstånd för rörelsehindrade?

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade utfärdas av Örebro kommun.

Parkeringstillståndet ger dig rätt att på ÖBOs mark:

  • Parkera på uppskyltade parkeringsplatser som är reserverade för rörelsehindrade. Parkering är tillåten högst 24 timmar i följd, om det inte framgår något annat på tilläggstavla.
  • Parkering är endast tillåten på uppmärkta platser.
  • Avgift måste betalas på betalparkeringar. Vid parkering på parkeringsplats reserverad för rörelsehindrade behöver du inte betala avgift, om inget annat framgår på tilläggstavla.