fbpx Hoppa till huvudinnehållet

Vad är farligt avfall och hur ska det hanteras?

Farligt avfall är skräp som kan ge allvarliga skador på vår miljö eller människans hälsa om det hanteras på ett felaktigt sätt. Det kan vara oljespill, kemikalier, elektronik eller medicin.

Farligt avfall får inte slängas bland de vanliga soporna eller spolas ut i avloppet. Varken restavfallshanteringen eller våra vattenreningsverk klarar av att fånga upp gifterna som finns i det farliga avfallet, vilket gör att det sprids vidare ut i vår miljö.

Produkter som är märkta med varningstexter som miljöfarlig, hälsovådlig eller att de ska förvaras oåtkomligt för barn är ofta klassade som farligt avfall och ska då hanteras varsamt.

Exempel på farligt avfall och hur det ska hanteras

  • Läkemedel, mediciner och kanyler lämnas kostnadsfritt på apoteket.
  • Bekämpningsmedel mot till exempel insekter, råttor och ogräs ska lämnas till en återvinningscentral.
  • Olja, lacknafta, färgrester, limrester, fotokemikalier ska lämnas till en återvinningscentral.
  • Litet el- och elektronikavfall lämnas antingen på en miljöstation eller i boxar för småelektronik.
  • Större el- och elektronikavfall som dammsugare, mikrovågsugnar, dator, tv lämnas till en återvinningscentral.
  • Batterier lämnas i batteriboxar eller till en återvinningscentral.
  • Bilbatterier kan lämnas på återvinningscentral eller på försäljningsställen av nya bilbatterier.
  • Lysrör och lampor lämnas i speciella boxar i miljöboden eller på en återvinningscentral.