Google Tag Manager

ÖBOs styrelse

ÖBOs styrelse är politiskt tillsatt utifrån den politiska majoriteten i kommunen. Den väljs om vart fjärde år i samband med riksdags- och kommunval.

Roger Andersson (s) ordförande
070-536 64 68
roger.andersson@orebro.se

Seydou Bahngoura (c) förste vice ordförande
070-525 12 74
seydou.bahngoura@orebro.se

Anders Åhrlin (m) andre vice ordförande
076-551 56 04
anders.ahrlin@orebro.se

Thord Andersson (kd) ledamot
tfh61@hotmail.com

Yngve Alkman (l) ledamot
070-512 21 30
yngve.alkman@orebro.se

Maria Hedwall (m) ledamot
maria.hedwall@orebro.se

Unnur Tryggvadottir (s) ledamot
unnur.tryggvadottir@gmail.com

Murad Artin (v) suppleant
070-376 03 98
murad.artin@orebro.se

Sara Ishak (m) suppleant
sara.ishak@orebro.se

David Samuelsson (s) suppleant
david.samuelsson@oslo-sthlm.se

Tjänstemän

Ulf Rohlén vd
Arbete 019-19 43 08
Mobil 0707-19 43 08
ulf.rohlen@obo.se

Oliver Hagvall sekreterare
Arbete 019-19 42 10
Mobil 0707-19 42 10
oliver.hagvall@obo.se

Personalrepresentanter

Sten-Inge Dellevåg Vision
sten-inge.dellevag@obo.se

Stellan Flodman Fastighetsanställdas förbund
stellan.flodman@obo.se