Google Tag Manager

Årsredovisning och hållbarhetsrapport

2021 kan sammanfattas som ett år med lika delar glädje och allvar.

Vi kan se tillbaka på ytterligare ett år med en pandemi som påverkat oss alla. Trots detta har vi kunnat intensifiera vårt arbete med att renovera och underhålla våra fastigheter samtidigt som vi gjort stora investeringar i nya bostäder och kommersiella lokaler.

Året har också bjudit på mycket glädje, eftersom vi fyllde 75 år under 2021. Det har vi bland annat firat tillsammans med alla örebroare i både en sommarkonsert och en vinterfestival, båda anpassade efter de rådande restriktionerna kring pandemin.

Här kan du läsa mer om vad som hänt i ÖBO och våra dotterbolag under 2021.

Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2021

Vill du få tag i tidigare årsredovisningar, hör av dig till oss.