Hoppa till huvudinnehållet

Genom att använda obo.se accepterar du vår användning av cookies

Vi välkomnar till 180 000 nya hyresgäster!

Bin är en av våra viktigaste pollinerare. Utan bin skulle det inte bli någon skörd, vare sig i stan eller på landet. Cirka en tredjedel av maten vi äter har pollinerats av bin och humlor. Bin bidrar också till mångfalden i naturen – när de pollinerar blir det fler blommor och bär som gynnar fåglar och andra djur.

Det finns cirka 270 arter vilda bin i Sverige och en tredjedel är hotade. De hotade bina har svårare att klara sig i ett jordbrukslandskap som blivit mer enformigt med för lite blommor och de tål inte den ökade användningen av bekämpningsmedel. Vissa arter minskar tydligt i antal och riskerar att försvinna. Nu vill vi hjälpa bina på traven genom att placera ut bisamhällen i våra stadsdelar. Projektet startade i veckan med en bikupa på bovärdskontorets tak i Brickebacken och nästa steg är att sätta upp två bikupor i Ölmbrotorp. En biodlare tar hand om våra nya hyresgäster och han lovar att de flesta bin är vänliga och oförargliga.

Tillbaka till Nyheter