fbpx
Hoppa till huvudinnehållet

Ungdomstrainee på ÖBO

I år blir barnkonventionen lag i Sverige och det har ÖBO tagit fasta på när vi nu intensifierar vårt arbete med att bygga varaktiga relationer med våra unga hyresgäster. För oss handlar det om att lyssna på ungdomarna, skapa delaktighet och ge fler chans att komma in på arbetsmarknaden. I februari började den första av fyra ungdomar i vår satsning på ungdomstrainee.

Vi är glada att få hälsa Ridwan Ikar Amin, 21 år, välkommen till jobbet.

Barn och unga är Sveriges och Örebros framtid. Att bygga tillit till samhället och skapa framtidstro hos de unga är därför en investering i just framtiden. Nu vill vi hjälpa ungdomar på traven in i vuxenlivet.

Det handlar om att lära barn och unga om hur samhället fungerar, men lika mycket om att barn och unga lär oss vuxna. Barn och unga vill inte bli hjälpta, de vill vara delaktiga. Traineetjänsten är ett verktyg att stötta ungdomar på deras väg in på arbetsmarknaden, säger Peter Hovlund, distriktschef i Vivalla.

ÖBO förverkligar nu idén om att hjälpa ungdomar in på arbetsmarknaden genom att skapa ungdomstraineeplatser. Det innebär att en ungdom som är mellan 18 och 21 år och som bor i Vivalla får chans att jobba hos oss under en tvåmånaders period. En stor del av arbetet är att lära sig om fastighetsvärdsrollen, men ungdomarna får även lära sig mer om övriga delar av ÖBOs verksamhet.

– Vi tror verkligen på detta. Vi som aktör har ett viktigt samhällsansvar att ta, inte minst när det gäller ungdomar. Om vi ska lyckas måste vi förstå deras vardag för att kunna stötta dem på olika sätt, säger Peter Hovlund.

ÖBO ska under 2018 ta emot fyra trainees. Förhoppningen är att de ungdomar som får chansen att vara trainee hos oss, får med sig kompetens och erfarenhet som kan komma väl till pass även i andra arbetsuppgifter hos oss eller hos någon annan arbetsgivare framöver. ÖBOs ungdomstrainee är ett första steg i en större barn- och ungdomssatsning som vi gör de närmaste åren.

– Vårt engagemang i satsningen Människan bakom uniformen, MBU, har gett oss insikten om att ungdomar gärna berättar om sin vardag om vi i vuxenvärlden verkligen lyssnar och tar till oss. 25 procent av våra hyresgäster är barn och unga och genom att lära ännu mer av dem kan vi bli en ännu bättre hyresvärd, avslutar Anna-Carin B Magnusson, bosocial chef.

Tillbaka till Nyheter