fbpx
Hoppa till huvudinnehållet

Studenter sommarjobbar med att utveckla ett tryggare boende

ÖBO arbetar ständigt med trygghetsfrågan på olika vis. För att hitta nya vägar i arbetet för att skapa ett tryggare boende, har ÖBO i samarbete med Örebro universitet anställt fem studenter som arbetar dedikerat med trygghetsfrågan under fyra veckor i sommar.

Under juni månad arbetar fem studenter från Örebro universitet med uppdraget att utveckla ÖBOs trygghetsarbete med fokus på lägenhet, gemensamma ytor och gårdsmiljöer utifrån olika perspektiv och vinklar. Förhoppningen är att studenterna ska hitta nya vägar framåt inom såväl social innovation som tekniska eller digitala lösningar.

– För att hitta de allra bästa lösningarna behöver man vara öppen för att plocka in tankar utifrån. Genom nya samarbeten och nya perspektiv på trygghetsfrågorna hoppas vi kunna hitta innovationsidéer vi kan gå vidare med. ÖBO är ett stort allmännyttigt bostadsbolag med goda möjligheter att ta vidare och skala upp de idéer som kommer fram, säger Anna-Carin B Magnusson, utvecklingschef på ÖBO.

Sedan den 7 juni finns studenterna Hilal Ünlü, Jacob Ström, Ronja Khan, Lovisa Elfström och Elina Johansson på plats hos ÖBO.

– Det är ett väldigt intressant och viktigt projekt, och ett bra sätt för mig som nyutexaminerad student inom social hållbarhet att få praktisk erfarenhet. Det här sättet att arbeta på och de frågor vi jobbar med är det jag vill jobba med i framtiden, säger Elina Johansson.

Arbetet utgår till stor del från ÖBOs innovationslägenhet i centrala Örebro, med möjlighet att komma riktigt nära hyresgästperspektivet och dessutom kommer studenterna att bo i lägenheten under delar av uppdragstiden. De har tät kontakt med specialistroller inom ÖBO och får regelbunden stöttning och handledning både via ÖBO och Örebro universitet.

– Att öka den upplevda känslan av trygghet hos hyresgäster och övriga medborgare är en viktig samhällsfråga, i Örebro likväl som i andra städer, och det finns förstås inga enkla lösningar. Men kan vi med detta innovationsprojekt hitta några konkreta idéer för att utöka fastighetsbolags verktygslåda i sitt trygghetsarbete skulle det vara mycket värdefullt, säger Peter Hovlund, ÖBOs trygghetssamordnare och distriktschef i Vivalla och Baronbackarna.

– Vi som arbetar i projektet kommer in med olika perspektiv från olika akademiska bakgrunder. När vi kan slå våra kloka huvuden ihop hoppas vi att vi kan hitta gemensamma vägar framåt som är till gagn både för ÖBO och ÖBOs hyresgäster och förhoppningsvis även i större skala, avslutar Elina Johansson.

Följ studenternas arbete

Under uppdragets gång går det att följa studenternas arbete via ÖBOs instagram, @orebrobostader. Här finns möjlighet att följa hur arbetet fortskrider och interagera med studenterna, ställa och svara på frågor.

Tillbaka till Nyheter